30.08.2018
Tutkimusuutiset
Yliopiston uutiset

Tutustu netissä tutkimusdataan suomalaisten kaivosasenteista

Oletko kaivostoiminnasta samaa mieltä kuin kotimaakuntasi enemmistö? Nyt voit helposti tutustua suomalaisten kaivosasenteisiin kätevällä internet-alustalla.

Kaivostoiminta tuo monille päällimmäisenä mieleen Talvivaaran ja Terrafamen. Alkuvuodesta 2018 julkaistu raportti paljasti, että suomalaisten luottamus alan lainsäädäntöön ja julkiseen säätelyyn on heikolla tolalla.

Kansalaisten kaivosasenteisiin voi nyt tutustua helppokäyttöisellä Internet-alustalla. Esillä on uusin, syyskuussa 2016 toteutettu kyselytutkimus suomalaisten asenteista kaivostoimintaa kohtaan. Sivusto tarjoaa mahdollisuuden tarkastella myös vastaavia Australian, Chilen ja Kiinan kaivosasenteita.

– Sivusto kokoaa yhteen eri maissa toteutettujen kyselyiden aineistoja, jotta aiheesta kiinnostuneet voivat helposti tarkastella niitä. Vuorovaikutteiset raportit mahdollistavat aineistoon tutustumisen monipuolisesti omien kiinnostuksen kohteiden mukaan esimerkiksi maakunnittain ja taustamuuttujittain, Jyväskylän yliopiston tutkija Tuija Jartti toteaa.

Sivustolla esillä oleva kysely on tehty yhteistyössä australialaisen tutkimuslaitoksen CSIROn (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) kanssa.

– Meillä on ollut hieno tilaisuus tehdä pioneerityötä kaivosasenteiden tutkimuksessa. Yllättävää kyllä, niistä ei ollut kunnollisia kansainvälisiä eikä kansallisia tutkimuksia, kun aloitimme ensimmäistä suomalaista hanketta vuonna 2010. Nyt ollaan tilanteessa, jossa kaivosasioista kiinnostuneet voivat luotettavasti selvittää kansallista ja kansainvälistä asenneilmapiiriä, sosiologian professori Tapio Litmanen Jyväskylän yliopistosta kertoo.

Suomea koskeva kyselyaineistoon voi nyt tutustua vuorovaikutteisena raporttina internetissä osoitteessa http://www.citizenvoicesinmining.org.

Internet-sivusto on osa CSIROn yhdessä ICMM:n (The International Council for Mining and Metals) ja IIED:n (The International Institute for Environment and Development) kanssa hallinnoimaa kansainvälistä Citizen Attitudes To Mining -tutkimusohjelmaa, jossa kansalaisten kaivosasenteita on tähän mennessä kartoitettu Australiassa, Kiinassa, Chilessä ja Suomessa. Tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa vertailtavissa olevaa tietoa kaivostoiminnan hyväksyttävyydestä ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä eri maissa päätöksenteon tueksi.

Jyväskylän yliopiston kaivosasenteita tutkiva projekti toteutti hankkeen osana kansainvälistä yhteistyöverkostoa ”Partnering for Global Impact: National Citizen attitudes to mining research program”.    Yhteistyöverkostossa on 22 yliopistoa, tutkimuslaitosta, instituuttia ja kaivosalan organisaatiota. Verkostoa johti australialainen tutkimuslaitos CSIRO (the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation).

Kansallisesti tutkimus on osa Suomen Akatemian tutkimushanketta ”Social license to operate: a real tool or rhetoric? Examining mining industry in Finland, Australia, and Canada (2014-2018)”. Konsortiota johtaa ympäristöpolitiikan professori Rauno Sairinen Itä-Suomen yliopistosta. Tutkimus kuuluu Akatemian tutkimusohjelmaan Mineraalivarat ja korvaavat materiaalit MISU, 2014–2019.

Kyselyn vastausprosentti oli 26 % (N= 1091). Kohteena olivat 18–75-vuotiaat, äidinkieleltään suomenkieliset manner-Suomen alueella asuvat. 4200 henkilön otos toteutettiin kahdessa klusterissa. Tutkimuksessa Pohjois-Karjala, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi edustavat kaivosmaakuntia. Toinen klusteri on muu manner-Suomi.  Kysely on myös jatkoa Jyväskylän yliopistossa vuonna 2012 toteutetulle kyselytutkimukselle kansalaisten kaivostoimintaa koskevista näkemyksistä

Kyselytutkimuksen tulokset on aiemmin raportoitu julkaisussa:

Jartti, T., Litmanen, T., Lacey, J. & Moffat, K. (2017). Finnish Attitudes Toward Mining. YFI Publications 4. University of Jyväskylä (saatavissa https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56561)

Lisätietoja:

Professori Tapio Litmanen, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Puh. 040 8054168, tapio.litmanen@jyu.fi

Tutkija Tuija Jartti, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos 
Puh. 040 805 4184, tuija.jartti@jyu.fi

Tiedottaja Anitta Kananen, 
tiedotus@jyu.fi, puh. +358 40 805 4142