Tutkimusuutiset
Yliopiston uutiset

Uupuvat vanhemmat eivät toivo lisää lapsia

Yli puolet suomalaisvanhemmista kokee uupumuksen ja väsymyksen vaikuttaneen heidän toiveisiinsa hankkia lisää lapsia. Tämä selviää Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tuoreesta tutkimuksesta. Kysymyksessä on keväällä 2018 käynnistynyt Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät -tutkimus, josta on saatu ensimmäiset tulokset.

– Tämä on huolestuttava löydös niin perheiden hyvinvoinnin kuin viime aikoina julkisuudessa puhuttaneen alhaisen syntyvyyden näkökulmasta. Tärkeää olisi tässä vaiheessa miettiä, miten vanhempien jaksamista voitaisiin tukea, tutkijatohtori Matilda Sorkkila pohtii.

Tulokset osoittivat myös, että yli 60% vanhemmista koki saavansa riittämättömästi unta. Riittämätön uni oli puolestaan yhteydessä uupumiseen. Uupumus oli yleisempää heikosti toimeentulevilla perheillä ja yksinhuoltajilla kuin muilla.

– Olisi tärkeää kehittää keinoja uupumisen luotettavaan ja nopeaan tunnistamiseen. Tutkimuksemme seuraava tavoite onkin lähteä kehittämään tähän tarkoitukseen sellaista mittaria, joka voitaisiin ottaa neuvoloissa valtakunnallisesti käyttöön, Sorkkila kertoo.

Tutkimuksen aineistoa kerättiin keväällä 2018 Jyväskylän, Posion ja Hyvinkään lasten- ja äitiysneuvoloissa sekä osassa Jyväskylän seurakunnan perhekerhoja. Lisäksi aineistoa kerättiin nettikyselyllä sosiaalisessa mediassa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1734 vanhempaa. Aineiston analysointi on parhaillaan käynnissä.

Tutkimus on osa kansainvälistä International Investigation of Parental Burnout (IIPB) -konsortiohanketta, josta vastaavat Belgian Louvainin yliopiston professorit Isabelle Roskam ja Moïra Mikolajczak.

Suomessa tutkimuksesta vastaavat kehityspsykologian professori Kaisa Aunola ja tutkijatohtori Matilda Sorkkila. Tutkimuksen ensimmäisistä tuloksista on tähän mennessä valmistunut jo yksi pro gradu -tutkielma (Laatikainen, R. & Vikström-Hytönen, K., 2018). Tutkimusta Suomessa on ollut rahoittamassa Alli Paasikiven säätiö.

Lisätietoja:

Matilda Sorkkila, tutkijatohtori, psykologian laitos puh.: 040-8054709, email: matilda.2.sorkkila@jyu.fi

tiedottaja Anitta Kananen tiedotus@jyu.fi, puh. +358 40 805 4142

Linkki kansainvälisen konsortiohankkeen verkkosivuille: https://uclouvain.be/en/research-institutes/ipsy/the-international-investigation-of-parental-burnout-iipb.html