Väitös

6.10.2018 TM Vesa Pirttimaa (Kas­va­tus­tie­tei­den ja psy­ko­lo­gian tie­de­kun­ta, kasvatustiede)

Aika:

6.10.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Seminaarinmaki , S212 Vanha juhlasali
Tiedote: Luova toiminta hermeneuttisena horisonttina (Pirttimaa)
TM Vesa Pirttimaan kasvatustieteen väitöskirjan "Luova toiminta hermeneuttisena horisonttina – Kevin J. Vanhoozerin käsitys draamasta, eettisestä kasvusta ja oppimisesta" tarkastustilaisuus.

TM Vesa Pirttimaa käsittelee väitöskirjassaan pragmatismille ominaista toiminnan näkökulmaa yhdysvaltalaisen Kevin J. Vanhoozerin juonen merkitystä korostavan hermeneuttisen teorian valossa. Pirttimaa lähtee väitöskirjassaan liikkeelle Aristoteleen Runousopissa esiin nostamista toiminnan mimesiksestä, ja juonesta, mitkä muodostavat Vanhoozerin toiminnan tulkinnan perustan.

Tutkimuksessa analysoidaan Vanhoozerin käsitystä luovuudesta, missä keskeistä on tarkastella toiminnan autenttisuutta ja jäljittelevyyttä. Nimenomaan luova toiminta lähimmäisen hyväksi muodostuu Vanhoozerilla gadamerilaiseksi tulkintahorisontiksi, mikä mahdollistaa etääntymisen kulttuurissa vallitsevista narraatioista. Toisin sanoen spontaani improvisaatio muodostaa juonen, jonka tulkinnallinen jännite suhteessa ympäröivän kulttuuriin kertomuksiin on riittävän suuri kriittisen horisontin syntymiseksi. Kriittisyys mahdollistaa myös uuden autenttisen identiteetin rakentumisen ja kasvun, minkä seurauksena kulttuurin symbolisen pintatason alla vaikuttavien, luonteeltaan illokutiivisten, kertomusten kyky ohjata toimintaa lakkaa.

Vanhoozerin hyveajattelussa korostuu vahvasti oppiminen, koska myös tehdyillä virheillä ja epäonnistumisilla on keskeinen merkitys kasvuprosessissa.  Kulttuurisista kertomuksista vapaa improvisaatio on mahdollista vain virheet ja epäonnistumiset sallivassa ympäristössä, mikä mahdollistaa luovuuden vapautumisen ja henkilökohtaisen kasvun.

TM Vesa Pirttimaan kasvatustieteiden väitöskirjan "Creative Action as a Hermeneutical Viewpoint – Drama, Learning and Ethical Progress in Kevin J. Vanhoozer’s Theory” tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 6.10. klo 12 Seminaarinmäellä salissa S212 (Vanha juhlasali). Vastaväittäjänä professori emeritus Timo Airaksinen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Tapio Puolimatka (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Lisätietoja:

Vesa Pirttimaa, vesa.pirttimaa@edu.heinola.fi, puh. 050 3687352

Tiedottaja Kirke Hassinen, viestinta@jyu.fi, puh. 040 846 1395

Vesa Pirttimaa kirjoitti ylioppilaaksi Vihannin lukiosta vuonna 1991 ja valmistu teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2002. Hän on työskennellyt eri opetustehtävissä Vantaalla, Nurmijärvellä ja Espoossa, ja toiminut vuodesta 2006 Heinolan lukion uskonnon ja psykologian lehtorina. Pirttimaa on ollut myös tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksella.

Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 19, Jyväskylä 2018, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7562-3 (PDF). Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7562-3.