Tutkimusuutiset

Ääni tuo verkko-opettajan lähemmäksi

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan tutkimuksessa havaittiin, että verkko-opetuksessa kannattaa käyttää äänipalautetta. Äänipalaute on monella tapaa tehokkaampaa ja opiskelijat kokevat sen parempana kuin kirjallisen palautteen.

Tutkimuksessa vertailtiin sähköpostitse kirjoitettua palautetta ja äänipalautetta. Tutkimuksen perusteella IT-alan oppijat kokevat äänipalautteen hyvin positiivisesti. Kurssin pedagogisena mallina oli tutkiva oppiminen.

Perinteisen sähköpostipalautteen sijaan ohjelmistojen ja järjestelmien kehittämiseen liittyvällä vaatimustyön verkkokurssilla hyödynnettiin äänipalautetta. Äänipalaute on ohjaavan opettajan puhuma tiedosto, jossa hän käsittelee oppijaryhmien tekemiä töitä ja antaa niistä palautetta. Opettaja jakaa äänitiedoston verkko-oppimisympäristössä kullekin ryhmälle kuunneltavaksi ja toimenpiteitä varten. Äänipalaute voi olla myös oppijakohtainen tai opettaja voi antaa sillä kommentteja koko kurssille.

Tutkimuksen mukaan oppijat pitivät äänipalautetta parempana, sillä äänipalaute on informatiivisempaa kuin kirjoitettu ja opettajalla on mahdollisuus selittää asioita tarkemmin. Äänipalaute on myös persoonallisempaa ja opettaja voi välittää samalla tunnetiloja äänensävyillä, jotka vaikuttavat positiivisesti oppijan/oppijaryhmän työskentelymotivaatioon. Opettaja tuntui oppijoista enemmän läsnäolevalta ja välittävältä ja äänipalaute edesauttoi keskustelua oppijaryhmässä.

Nykyiset verkko-oppimisympäristöt tukevat hyvin äänipalautteen tekoa joko järjestelmään sisäänrakennettuna toimintona tai äänitiedoston viemisenä oppimisympäristöön. Opettaja voi määritellä kuhunkin tiedostoon sen kuunteluoikeudet.

Lisätietoja:
Yliopistonlehtori Anneli Heimbürger, anneli.a.heimburger@jyu.fi, puh. 050 4285271
Yliopistonlehtori Ville Isomöttönen, ville.isomottonen@jyu.fi

Heimbürger, A. (2018). Using Recorded Audio Feedback in Cross-Cultural e-Education Environments to Enhance Assessment Practices in a Higher Education. Advances in Applied Sociology, 8 (2), 106-124. doi:10.4236/aasoci.2018.82007

Heimbürger, A. and Isomöttönen V. (2017). Moderating Cultural Effects in a Higher e-Education? Supervisor’s Tone of Voice in Recorded Audio Feedback. IEEE Frontiers in Education Conference, October 18 - 21, 2017 Indianapolis, Indiana, USA.