28.09.2018
Yliopiston uutiset

Avoin työpaikka: henkilöstöjohtaja

Tule monipuoliseen tiedeyhteisöömme henkilöstöjohtajaksi!

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomispäivän polttaviin kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä.
Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.

Tule monipuoliseen tiedeyhteisöömme henkilöstöjohtajaksi!

Henkilöstöjohtajana ensisijaisena vastuualueenasi on yliopiston yhteisöllisen, avoimen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen toimintakulttuurin kehittäminen ja ylläpitäminen yliopiston meneillään olevan strategiatyön mukaisesti ”Osaava ja hyvinvoiva ihminen”.

Yliopistotyönantajana henkilöstösuunnittelu, rekrytointi sekä henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen kuuluvat henkilöstöjohtajan tehtäviin. Henkilöstöjohtajalla on tärkeä rooli yliopiston työnantajakuvan kehittämisessä ja ylläpitämisessä yhdessä yliopiston akateemisen johdon kanssa. Johtaja tukee työssään sekä akateemista että tukipalveluiden henkilöstöä ja johtoa.

Tehtävä pyritään täyttämään 1.1.2019 alkaen.
Tehtävä on toistaiseksi voimassaoleva kuuden kuukauden koeajalla.

Haemme henkilöä, jolla on laaja-alaista ymmärrystä henkilöstöjohtamisesta, henkilöstön hyvinvoinnista sekä monimuotoisista ja kansainvälisistä työskentely-ympäristöistä. Pidämme tärkeänä ymmärrystä akateemisesta toimintaympäristöstä ja arvomaailmasta, asiantuntijatyön johtamisesta sekä taitoa ylläpitää ja vahvistaa yhteisöllisyyttä ja hyvää työilmapiiriä.

Henkilöstöjohtajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävää kokemusta johtamisesta sekä hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävä edellyttää vahvaa yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja.

Lisätietoja tehtävästä antavat:

Mercuri Urvalin konsultti Seija Malmi, p. 040 5225330 tai seija.malmi@mercuriurval.com
talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä, p. 050 5919522 tai paivi.seppa@jyu.fi, (lukuun ottamatta vko 42)

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Ansioluettelo (cv) palkkatoiveineen
2) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 24.10.2018 osoitteeseen
www.mercuriurval.com

viitenumerolla FI-13111.