Yliopiston uutiset

Hallituksen päätöksiä 4.9.2018

Professori Tapio Puolimatkan tekemä kantelu

Professori Tapio Puolimatka on tehnyt 7.8.2018 yliopiston hallitukselle osoitetun kantelun rehtori Keijo Hämäläisen menettelytavoista. Hallintokantelu koskee rehtorin julkista kannanottoa, joka liittyy Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan johdon 1.8.2018 sosiaalisessa mediassa esittämään vetoomukseen tasa-arvoisesta ja turvallisesta opiskeluympäristöstä.    

Kanteluasiakirja sekä asiakokonaisuuteen liittyvät dokumentit verkkosivulla:

http://www.jyu.fi/fi/yliopisto/hallitus/poytakirjat/esityslistat-2018/hallitus-6-4-9.2018

Hallitus käsitteli kantelun ja sen johdosta saadut vastineet siltä osin, kuin ne kohdistuvat rehtorin menettelyn asianmukaisuuteen.

Hallitus katsoi rehtorin toimineen asianmukaisesti ja toimivaltansa puitteissa ottaessaan osaa julkiseen keskusteluun. Rehtorin 1.8.2018 kannanottoon ei ole sisältynyt hallinnollisia toimenpiteitä, joiden johdosta Puolimatkaa olisi pitänyt kuulla ennen rehtorin kannanottoa. Rehtorin toiminta ei ole loukannut Puolimatkan perustuslaillisia oikeuksia.

Hallitus ei myöskään katso tarpeelliseksi ryhtyä muihin toimenpiteisiin rehtoriin kohdistetun kantelun johdosta.

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Krista Varantola, puh. 040 581 2970, krista.varantola@jyu.fi