04.09.2018
Yliopiston uutiset
Hakijauutiset

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa

Jyväskylän yliopisto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia erityisesti opintoja jo aiemmin suorittaneille.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa 5.9. Jyväskylän yliopistossa tammikuussa 2019 alkaviin opintoihin aloituspaikkoja on tarjolla viidessä tiedekunnassa sekä Kokkolan yliopistokeskuksessa.

Suoraan toiselta asteelta voi hakea opiskelemaan informaatioteknologian tiedekuntaan tietotekniikkaa, jossa on tarjolla 30 aloituspaikkaa. Suurin osa syksyn hakukohteista on ns. avoimen väylän hakukohteita, joissa edellytetään vaihtelevia määriä aiempia opintoja avoimessa yliopistossa. Tällaisia hakukohteita on humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa mm. historiassa, kirjoittamisessa ja musiikkiterapiassa. Muilla aloilla tällaisia hakukohteita on mm. tietojärjestelmätieteessä, erityispedagogiikassa sekä terveystieteissä. Aiempia yliopistollisia opintoja vaativaan luokanopettajan aikuiskoulutukseen on Kokkolan yliopistokeskuksessa tarjolla 45 aloituspaikkaa.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille on tarjolla kaksivuotisia maisteriopintoja, yhteensä 47 aloituspaikkaa, mm. tilastotieteessä sekä tietotekniikassa.

Yhteishaun hakuaika päättyy keskiviikkona 19.9. klo 15.00. Koulutuksiin voi tutustua yliopiston hakijoille suunnatulla uudistetulla verkkosivulla www.jyu.fi/hae. Opintoihin haetaan opintopolku.fi-palvelussa.

Lisätietoja:
suunnittelija Maria Kotiranta, Jyväskylän yliopiston hakijapalvelut, p. 040 805 4926, maria.kotiranta@jyu.fi

Hakukohteet ja aloituspaikat:

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
- Historian kandi / avoimen väylä, 2 aloituspaikkaa
- Kirjallisuuden kandi / avoimen väylä, 2 aloituspaikkaa
- Kirjoittamisen kandi / avoimen väylä, 5 aloituspaikkaa
- Musiikkiterapian kandi / avoimen väylä, 5 aloituspaikkaa
- Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandi / avoimen väylä, 10 aloituspaikkaa

Informaatioteknologian tiedekunta
- Tietojärjestelmätieteen kandi+maisteri / avoimen väylä
- Tietotekniikan kandi+maisteri, 30 aloituspaikkaa
- Tietotekniikan maisteri, 10 aloituspaikkaa

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
- Erityispedagogiikan kandi / avoimen väylä, 5 aloituspaikkaa
- Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandi / avoimen väylä, 5 aloituspaikkaa

Liikuntatieteellinen tiedekunta
- Terveystieteiden kandi, avoimen väylä / 4 aloituspaikka

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
- Fysiikan maisteriohjelma, 5 aloituspaikkaa
- Kemian maisteriohjelma, 5 aloituspaikkaa
- Matematiikan maisteriohjelma, 5 aloituspaikkaa
- Tilastotieteen maisteriohjelma, 5 aloituspaikkaa

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
- Luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandi+maisteri, 45 aloituspaikkaa
- Tietotekniikan maisteriohjelma, 17 aloituspaikkaa