24.09.2018
Tutkimusuutiset

Luonto lataa työhyvinvoinnin pattereita työpäivän aikana

Luonnossa liikkuminen edistää työhyvinvointia, todetaan Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella tehdyssä tutkimuksessa. Tutkimuksessa selvitettiin luontoympäristön elvyttäviä ja terveyttä tukevia vaikutuksia työvoinnin edistämisen näkökulmasta.

Tutkimuksessa havaittiin lähes päivittäin luonnossa ulkoilevien työntekijöiden kokevan työssään enemmän tarmokkuutta ja omistautumista kuin muut. Erityisesti ne työntekijät, joilla ulkoilemista tapahtuu myös työaikaan, raportoivat työhyvinvointinsa korkeaksi. Sekä luonnossa ulkoilun määrällä että säännöllisyydellä niin vapaa-ajalla kuin työaikana näyttäisi olevan merkitystä työssäjaksamiseen.

– Tutkimuksen tulosten perusteella luonnonympäristössä ulkoilemista myös työaikana voidaan suositella lämpimästi, toteaa hankkeen tutkija Kirsi Salonen.

Suomessa luontoympäristö on useisiin muihin maihin verrattuna poikkeuksellisen hyvin saavutettavissa ja se on ilmainen resurssi niin työntekijöille kuin työnantajillekin. Sitä on osattava kuitenkin hyödyntää. Työnantajien suositellaankin lisäävän luontoympäristöön liittyvien resurssien tavoitteellista hyödyntämistä työhyvinvoinnin voimavarana. Tutkimus toi myös tärkeää tietoa luontolähtöisten interventioiden kehittämiseen.

– Luontolähtöiseen interventioon osallistuneet työntekijät kokivat myönteisiä tunnetilan muutoksia ja heidän psykologinen irrottautuminen työstä parani tapaamisten aikana, sanoo yliopistotutkija Katriina Hyvönen.

Tutkimuksen mukaan osallistujat tulivat luontolähtöisen interventioryhmän avulla tietoisemmiksi luonnon hyvinvointivaikutuksista ja mahdolliset ulkoiluun liittyvät häiritsevät kokemukset vähenivät tai poistuivat.

Myös Jyväskylän yliopistolla järjestettävässä Tutkijoiden yö –tapahtumassa voi tulla itse kokemaan, miten luonnosta saa virtaa työhön. Aiheeseen liittyvät työpajat järjestetään perjantaina 28.9. kello 16 ja 17.30, kokoontuminen tapahtuu Ruusupuiston (Alvar Aallon katu 9) Elsa-salissa. Työhyvinvoinnista voi myös keskustella työ- ja organisaatiopsykologien kanssa klo 16.00–20.00 Ruusupuiston kahvila Unossa.

Tutkimus perustuu laajaan kysely- ja interventioaineistoon, jossa kartoitettiin lähes 800 suomalaisen työntekijän luonnossa ulkoilua, työolosuhteita, työhyvinvointia ja työssä suoriutumista. Kyselyyn vastasi työntekijöitä useista eri julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioista.

Tutkimusta rahoitti Työsuojelurahasto.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Hankeen vastuuhenkilö, yliopistotutkija Katriina Hyvönen, katriina.i.hyvönen@jyu.fi, puh. 040 7650 584

Projektitutkija Kirsi Salonen, kirsi.j.salonen@jyu.fi, puh. 040 8054 683

Hankkeen loppuraportti on löydettävissä JYX-arkistosta: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59340