27.09.2018
Yleisöluennot

Professori, emerita Ritva Takkisen jäähyväisluento

Aika:

10.10.2018 14:00 — 17:00


Sijainti: Seminaarinmaki, S212
Professori, emerita Ritva Takkisen (suomalainen viittomakieli) jäähyväisluento järjestetään keskiviikkona 10.10.2018 klo 14.00 alkaen salissa S212. Luennon aiheena on ”Tutkimusta viittomakielen omaksumisesta kaksikielisiin käytänteisiin”. Tilaisuus on avoin yleisölle. Kahvitarjoilun järjestämiseksi osallistujia pyydetään ilmoittautumaan tilaisuuteen.

Professori Ritva Takkinen on pohjakoulutukseltaan puheterapeutti ja opiskeluaikoinaan oppinut viittomakieltä. Työssään kuurojen lasten parissa hän on kiinnostunut viittomakielen omaksumisesta ja tehnyt viittomakielen artikulaation omaksumisesta pro gradu -tutkielmansa ja lisensiaattityönsä Helsingin yliopistossa.

Väitöskirjassaan hän on syventynyt käsimuotojen omaksumiseen ja väitellyt Jyväskylän yliopistossa soveltavassa kielitieteessä 2002. Ritva Takkinen on tutkinut myös viittomakielen omaksumista sekä morfologisesta että syntaktisesta näkökulmasta. Sittemmin hän on tehnyt pitkittäistutkimusta kuurojen, sisäkorvaistutetta käyttävien lasten kahden kielen omaksumisesta ja käytöstä. Tutkimuksen alla on myös suuren perheyhteisön kaksikieliset käytänteet.

Kielen omaksumisen ja kaksikielisyyden lisäksi Takkinen on tutkinut viittomakielen rakennetta, erityisesti kuvailevia viittomia sekä typologisesta näkökulmasta sukulais- ja väritermejä suomalaisessa viittomakielessä.

Takkinen on tullut Jyväskylän yliopistoon 1997 viittomakielen lehtorin virkaan ja kehittänyt suomalaisen viittomakielen oppiainetta perusopinnoista syventäviin opintoihin ja tohtoriopintoihin asti. Vuodesta 2004 vuoteen 2011 hän on toiminut suomalaisen viittomakielen määräaikaisena professorina.

Vuonna 2010 Opetusministeriö myönsi Jyväskylän yliopistolle kansallisen erityistehtävän viittomakielen tutkimuksen ja korkeamman koulutuksen toteuttamiseksi. Vuonna 2011 Takkinen nimitettiin professoriksi. Opetus- ja tutkimustyönsä ohella hän on toteuttanut yliopiston kolmatta tehtävää eli yhteiskunnallista vuorovaikutusta: hänellä on ollut kiinteä yhteys viittomakieliseen yhteisöön ja viittomakielialalla toimiviin kouluttajiin sekä muihin alan toimijoihin. Lisäksi hän on kirjoittanut populäärejä artikkeleita tutkimuksestaan.

Toimiessaan Jyväskylän yliopistossa hän on luonut kansainvälisiä kontakteja ja konferenssiesitysten lisäksi tehnyt yhteistyötä muun muassa kutsumalla kansainvälisiä luennoitsijoita Jyväskylään ja käymällä itse luennoimassa ulkomailla.

Tervetuloa kuulemaan Ritva Takkisen jäähyväisluentoa "Tutkimusta viittomakielen omaksumisesta kaksikielisiin käytänteisiin"! Ilmoittauduthan tilaisuuteen ennakkoon ilmoittautumislomakkeella.

Lisätietoja

Professori, johtaja Mika Lähteenmäki

mika.k.lahteenmaki@jyu.fi

040 8053 206