20.09.2018
Yliopiston uutiset
Hakijauutiset

Tietotekniikka ja opettajankoulutus kiinnostivat syksyn yhteishaussa

Syksyn yhteishaku korkeakouluihin päättyi keskiviikkona 19.9.2018. Jyväskylän yliopistoon pyrki tänä syksynä 472 hakijaa.

Eniten hakemuksia tuli tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan, 242 hakemusta. Toiseksi suosituin hakukohde oli Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, johon oli 130 hakijaa. Maisteriohjelmista eniten hakijoita houkutteli Chydeniuksen tietotekniikan maisteriohjelma, johon tuli 40 hakemusta.

Hakijoiden määrä laski viime syksyn hausta, jolloin luku oli 734. Laskua selittää lähinnä viime syksyn suosikkeihin kuuluneiden taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelman sekä ohjausalan maisteriohjelman puuttuminen tämän syksyn tarjonnasta. Näihin ohjelmiin oli viime syksynä yhteensä 257 hakijaa.

Enemmistö Jyväskylän yliopiston hakukohteista oli ns. avoimen väylän hakukohteita eli niihin hakeakseen hakijalla tuli olla suoritettuna tietyt opinnot avoimen yliopiston kautta. Näitä olivat humanistisen tiedekunnan viisi hakukohdetta, tietojärjestelmätiede informaatioteknologian tiedekunnassa, terveystieteet liikuntatieteellisessä tiedekunnassa sekä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan kaksi hakukohdetta.

Suoraan toisen asteen opintojen jälkeen oli mahdollista hakeutua tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan. Maisterihakukohteita oli tarjolla matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta ja tietotekniikan maisteriohjelma informaatioteknologian tiedekunnasta. Lisäksi haettavana oli Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tietotekniikan maisteriohjelman ja luokanopettajan aikuiskoulutuksen hakukohteet. Monissa hakukohteissa valinta tapahtuu hakijan aiempien opintojen perusteella, joten valintakokeita on vain yksittäisiä. Tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelman valintakoe järjestetään lokakuussa ja siihen ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakokeen tarkempi aika ja paikka kannattaa tarkistaa verkosta (www.jyu.fi/hae). Luokanopettajan aikuiskoulutuksen valintakokeeseen kutsutaan osa hakijoista. Myös matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan maisterihakukohteissa hakijoihin otetaan yhteyttä, mikäli heidät kutsutaan valintahaastatteluun.

Hakijoiden tulokset (hyväksytty, hylätty, varasijalla) valmistuvat ja tulevat näkyviin Opintopolku.fi -palveluun viimeistään 29.11.2018. Syksyn yhteishaussa hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 11.12.2018 klo 15.00. Opinnot alkavat tammikuussa 2019. Tarkemmat valintaperusteet ja tietoa koulutuksista löytyy osoitteesta www.jyu.fi/hae. Syksyn koulutukset ja hakutiedot löytyvät kattavasti myös Opintopolku.fi-palvelusta. Opintopolku-portaalia ylläpitää Opetushallitus.

Lisätietoja:
Hakijapalveluiden suunnittelija Maria Kotiranta, maria.j.kotiranta@jyu.fi, puh. 040 805 4926