10.09.2018
Opiskelu-uutiset

Tiimi&Työnantantaja erillistoteutukset käynnissä!

Tule mukaan Tiimi&Työnantaja monitieteisen työelämäprojektin specialcaseihin. Syksyn 2018 toimeksiannot voivat alkaa yllättäen! Hae mukaan ja kehitä työelämäosaamistasi!

Hei opiskelija,

työelämäpalveluissa käynnistyy nyt syksyn aikana URAA1001 Tiimi&Työnantaja -projektikurssin erilliscasetoteutuksia yrityksille ja organisaatioille. Yritysten haasteiden ratkaisuun tarvitaan erilaisella osaamisella varustettuja opiskelijoita eri tiedekunnista. Seuraa ilmoittelua – uusien haasteiden avautumisesta tiedotetaan työelämäpalveluiden nettisivuilla: www.jyu.fi/tyoelama. Aikaisempiin ja käynnissä oleviin toteutuksiin pääset tutustumaan täällä!  

Tiimi&Työnantaja -projektikurssi (URAA1001 3-6 op) on käytännönläheinen opintojakso, jossa toteutetaan kehittämisprojekti oikealle asiakkaalle monitieteisessä tiimissä. Projektit ovat keskimäärin viiden opintopisteen laajuisia. Opintojakson suorittaminen edellyttää, että voit käyttää projektityöskentelyyn vähintään 10 tuntia viikossa. Opintojakso on suunnattu kaikille Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Tiimi&Työnantaja -projektikurssit aloitetaan periodeissa 3 ja 5, ja niiden kesto on 2,5 - 3 kuukautta. Opintopisteet määräytyvät projektityöhön käytettävien työtuntien mukaan.

Juuri nyt haetaan uusia ideoita historiallisten aineistojen esittämiseksi uusilla tavoille - tutustu specialcase 2!