Opiskelu-uutiset

Uusi ruotsin valmentava verkkomoduulikurssi

Uusi ruotsin moduuli on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Moduulilla harjoitellaan opintoihin ja työelämään liittyvää sanastoa sekä kerrataan keskeisimpiä kielioppirakenteita.

Kurssin osaa­mis­ta­voit­teet:

• Tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan kielenoppijana ja osaa arvioida kielitaitoaan
• Osaa kertoa itsestään ja yliopisto-opinnoistaan käyttäen kielen perusrakenteita ja sanastoa.
• Osaa ilmaista mielipiteitään opintoihin liittyvistä aihepiireistä
• Osaa lukea kohdekielisiä tekstejä
• Osaa etsiä tietoa ruotsiksi
• Osaa hyödyntää opiskelussaan apuvälineitä kuten sanakirjoja, kielioppeja ja Internetiä

Lue lisää kurssista ja ilmoittaudu Korpin kautta koodilla XRUX1001. 

Kielikeskus tarjoaa myös muita ruotsin kielen opiskelua tukevia kursseja. Voit lukea niistä ja muista tukikursseista Kielikeskuksen sivuilta

Lisätietoja

Sonja Uusimäki

sonja.m.uusimaki@jyu.fi