Väitös

19.1.2019: Laadukas seniorityö tuottaa taidemuseolle vakiokävijöitä (Hannula)

Aika:

19.1.2019 12:00 — 15:00


Sijainti: Seminaarinmaki , S212
Tiedote: Väitös 19.1.2019: Laadukas seniorityö tuottaa taidemuseolle vakiokävijöitä (Hannula)
Mikä saa ihmiset sitoutumaan museoon ja tulemaan vakituisiksi kävijöiksi? Sinebrychoffin taidemuseossa toimivalle Siffin senioriklubille museo tarjoaa iloa ja tietoa. Seniorit ovatkin toiminnassa mukana kipinällä ja sydämellä.

Leena Hannula tutkii väitöskirjassaan, mikä saa ihmiset sitoutumaan museoon ja tulemaan vakituisiksi kävijöiksi. Hannula käsittelee tutkimuksessaan Sinebrychoffin taidemuseossa toimivaa Siffin senioriklubin ryhmää kävijöiden omasta näkökulmasta.

Nykyään suuri osa ihmisistä pääsee eläkkeelle hyväkuntoisena ja elinaikaa on vielä jäljellä keskimäärin 20–25 vuotta. Hannulan tutkimus keskittyykin Sinebrychoffin kävijöistä tämän niin sanotun kolmannen iän ja erityisesti sen go-go- tai slow-go-vaiheen edustajiin.

– Syksyisin ja keväisin järjestetyt taideklubitapaamiset ovat tuoneet iloa, tietoa ja taitoa klubiin osallistuneiden elämään. Toiminnan lähtökohtana on ollut laadukas seniorityö, jonka keskipisteinä ovat olleet monipuolinen perehtyminen näyttelyihin ja oma taiteellinen ilmaisu, Hannula sanoo.

Yhteiskunnan arvot eivät aina kohtaa senioreille suunnatussa kulttuurityössä. Ikääntyneiden henkilöiden oikeudesta sosiaaliseen suojeluun on erityiset säännökset Euroopan sosiaalisen peruskirjan 23 artiklassa. Erityisesti taide- ja kulttuurialalla julkisen sektorin täytyy turvata tasavertaiset oikeudet vanhemmalle väestölle, jotta ikäryhmään kuuluvat voivat kehittää itseään taloudellisista tekijöistä riippumatta.

 – Sopimuspuolet sitoutuvat muun muassa toteuttamaan ja edistämään ikääntyneiden henkilöiden osallistumista kulttuurielämään tekemällä ikääntyville henkilöille mahdolliseksi pysyä yhteiskunnan täysipainoisina jäseninä mahdollisimman pitkään. Henkilön fyysistä, henkistä ja älyllistä toimintakykyä on pyrittävä ylläpitämään, Hannula kertoo.

Taidemuseotoiminnassa tämä merkitsee muun muassa tarkoituksenmukaisten tilojen järjestämistä, toiminnan ja ajankohdan sopivuutta sekä toiminnan seuraamista.

Valtio luo mahdollisuuksia osallistumiselle tukemalla kulttuuri-instituutioita taloudellisesti. Väitöstutkimuksessaan Hannula esittää keinoja, joilla museo-instituutio voi ottaa vastuuta kulttuuriperinnöstä, joka kuuluu kaikille.

 – Riittävien resurssien avulla on tehtävä mahdolliseksi se, että ikääntyvät henkilöt voivat viettää tyydyttävää elämää ja osallistua aktiivisesti julkiseen, sosiaaliseen ja kulttuurielämään. Resurssit voivat liittyä esimerkiksi kulttuuripalvelujen saavutettavuuteen, Hannula sanoo.

Taiteen maisteri Leena Hannulan museologian väitöskirjan "Kävijät, kokijat, kokemukset - museologinen tutkimus Siffin senioriklubista taidemuseon keskiössä" tarkastustilaisuus pidetään 19.1.2019 klo 12–15 salissa S212. Vastaväittäjänä yliopistonlehtori, TaT Anniina Koivurova (Lapin yliopisto) ja kustoksena professori Janne Vilkuna (Jyväskylän yliopisto, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.


Lisätiedot:

Leena Hannula
lphannula@gmail.com
040 727 8453

Tiedottaja Sari Laapotti
viestinta@jyu.fi
040 805 3575

Henkilötiedot:

Leena Hannula kirjoitti ylioppilaaksi Savonlinnan taidelukiosta vuonna 1976. Hän valmistui taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 1981. Vuosina 1982–2000 Hannula toimi opettajana Karhuvuoren koulussa, Leppävaaran lukiossa ja yläasteella, Simonkylän ja Peltolan koulussa sekä Kasavuoren koulukeskuksessa. Tämän jälkeen hän on toiminut Ateneumin neuvontapisteen hoitajana sekä vastaavana museolehtorina Kansallisgalleriassa, Sinebrychoffin taidemuseossa. Tällä hetkellä Hannula toimii asiantuntijana Sippe-taideprojektissa.

Julkaisutiedot:

Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 50, Jyväskylä 2018, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7638-5. Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7638-5 (PDF).