Väitösuutiset

Väitös: 25.1.2019 Uusia menetelmiä työmarkkinoiden ja ammattiliittojen palkanmuodostuksen tutkimiseen (Juvonen)

Aika:

25.1.2019 12:00 — 15:00


Sijainti: Seminaarinmaki, Vanha juhlasali, S212
KTM Petteri Juvosen taloustieteen väitöskirjan "Essays on labour market institutions and macroeconomic dynamics" tarkastustilaisuus.

Vastaväittäjänä professori Nils Gottfries (Uppsala Universitet), ja kustoksena professori Kari Heimonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Maiden kyky sopeutua talouden suhdanteisiin vaihtelee. Kuinka paljon työmarkkinoiden rakenteelliset tekijät selittävät eroja? Mikä on optimaalinen palkanmuodostuksen tapa Suomen kaltaisessa pienessä avoimessa taloudessa?

Ammattiliittojen asemasta ja työmarkkinoiden rakenteellisista uudistuksista keskustellaan julkisuudessa usein. Taloustieteen väitöksessään KTM Petteri Juvonen hyödynsi OECD-maiden tilastoja työmarkkinainstituutioista ja selvitti näiden yhteyttä maiden suhdannevaihteluiden välisiin eroihin. Tarkastelussa oli mukana irtisanomissuojan tiukkuus, työttömyyskorvausten taso sekä palkanmuodostuksen keskittyneisyys ja koordinaatio.

– Maiden väliset erot tällaisissa instituutioissa selittävät maiden suhdannevaihteluiden eroja. Havaitut erot jäivät kuitenkin pieniksi, minkä perusteella voidaan olettaa, että ainoastaan suuret rakenteelliset uudistukset muuttavat sopeutumiskykyä merkittävästi, kertoo Juvonen.

Juvosen väitöksessä esitellään uusi menetelmä, jolla tilastollinen epävarmuus voidaan ottaa aiempaa paremmin huomioon työmarkkinainstituutioiden ja suhdannevaihteluiden yhteyttä tutkittaessa. Lisäksi väitöksessä tutkitaan ammattiliittojen palkanmuodostusta simuloimalla makrotaloustieteen malleja.

– Taloudellinen ympäristö sisältää useimmiten epätäydellisyyksiä. Mikäli ammattiliitto sisäistää toimintansa kokonaistaloudelliset vaikutukset, voi tällaisissa tilanteissa sen palkanmuodostus olla työpaikkakohtaista palkanmuodostusta optimaalisempaa, toteaa Juvonen. Ammattiliitojen strategisella käyttäytymisellä on kuitenkin taipumus myös viedä talous heikompaan tasapainoon, mikä tekee palkkakoordinaatiosta haastavaa.

Julkisessa keskustelussa esillä ollut ns. Suomen malli, jossa vientisektorin palkkakehitys määrittää muun talouden palkkakehitystä ei saa simulaatioissa tukea. – Kokonaistaloudellisesti tämä ei tuota parasta mahdollista tulosta mallin simulaatiossa. Sektorikohtaiselle palkanmuodostukselle on oma tarpeensa, eikä tiukasti vientijohtoinen palkanmuodostus ole koskaan täysin ongelmaton, pohtii Juvonen.

KTM Petteri Juvosen taloustieteen väitöskirjan "Essays on labour market institutions and macroeconomic dynamics" tarkastustilaisuus järjestetään pe 25.1. klo 12 - 15. Seminaarinmäen vanhassa juhlasalissa S212. Vastaväittäjänä professori Nils Gottfries (Uppsala Universitet), ja kustoksena professori Kari Heimonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Juvonen kirjoitti ylioppilaaksi Kallaveden lukiosta 2003. Hän valmistui yhteiskuntatieteiden (filosofia) kandidaatiksi sekä kauppatieteiden (taloustiede) maisteriksi Jyväskylän yliopistosta 2011. 2.1.2019 alkaen Juvonen on työskennellyt yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tätä ennen hän työskenteli 1,5 vuotta ekonomistina Suomen Pankin Ennustetoimistossa.

Juvosen väitöstutkimusta ovat rahoittaneet Yrjö Jahnssonin säätiö, OP Ryhmän tutkimussäätiö, Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiö ja Jyväskylän yliopisto. Jatko-opintojen aikana Juvonen vieraili Euroopan yliopistoinstituutissa (EUI), sekä Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla.

Väitös on julkaistu sarjassa JYU Dissertations numerona 52, 119 s., Jyväskylä 2019, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7669-9 (PDF). Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7669-9

Lisätietoja

Petteri Juvonen

petteri.op.juvonen@jyu.fi

+358 40 545 9075