Väitösuutiset

Väitös: Väitös 8.11.2018: Virolaisten toimittajien autonomia on vähentynyt

Aika:

8.11.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Seminaarinmaki, S212
Moniin muihin Keski- ja Itä-Euroopan maihin verrattuna Virossa median vapautta on tuettu päättäväisesti. Tutkimukset ovat kuitenkin paljastaneet, että virolaisten journalistien määrä on laskenut ja heidän ammatillinen autonomiansa vähentynyt.

Urmas Loit analysoi journalistiikan väitöstutkimuksessaan mediapolitiikan käytännön toteuttamisen mekanismeja Virossa. Väitöskirjan idea syntyi, kun Loit otti itse osaa vuosien saatossa moniin kansainvälisiin mediapolitiikan tutkimushankkeisiin.

Loit ehdottaa väitöskirjassaan innovatiivista kaksiulotteista mediapolitiikan arviointimallia. Malli tarjoaa välineen lainsäädännöllisen viitekehyksen ja eri tekijöiden toiminnan monitoroinnin yhdistämiseen. Malli ottaa lisäksi huomioon muutokset kansainvälisessä mediasääntelyssä.

– Moniin muihin Keski- ja Itä-Euroopan maihin verrattuna Virossa on aina tuettu hyvin esimerkiksi sananvapauden toteutumista eikä kansalaisten mahdollisuuksia tiedon saantiin ole rajoitettu, Loit kertoo.

Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että virolaisten toimittajien autonomia sekä heidän määränsä ovat viime vuosina vähentyneet. Nämä ristiriidat herättävät Loitin mukaan kysymyksen siitä, millaiset arvot ohjaavat media-alan, politiikan ja julkisuuden toimijoita.

Mediapolitiikan arvoina pidetään vapautta, autonomiaa, monipuolisuutta ja moniarvoisuutta. Näiden arvojen pitäisi näkyä myös käytännön tasolla, mutta nyt kehitys näyttää Virossa huonolta.

– Tutkimustulosteni analyysi osoittaa, että journalistisen autonomian kutistuminen johtuu ennen kaikkea liiketoiminnan voittopyrkimyksistä. Virossa ei ole vahvaa toimittajien ammattiyhdistysliikettä eikä koko journalistiyhteisö ole kovinkaan innostunut taistelemaan ammattiarvojensa puolesta, Loit sanoo.

Loitin empiirinen tutkimus perustuu yhdeksään julkaistuun työhön. Näistä kolme keskittyy journalismiin ja journalisteihin, viisi erilaisiin sääntelyjärjestelmiin ja yksi radion kulttuuriseen muutokseen.

Filosofian maisteri Urmas Loitin journalistiikan väistöskirjan "Implementation of media governance: A liberal approach in the context of a small market" tarkastustilaisuus pidetään 8.11.2018 klo 12–15 salissa S212. Vastaväittäjänä professori Michal Glowacki (Uniwersytet Warszawski, Puola) ja kustoksena professori Epp Lauk (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.


Lisätiedot:

Urmas Loit
urmas.loit@mail.ee

Tiedottaja Sari Laapotti
viestinta@jyu.fi
040 805 3575

Henkilötiedot:

Urmas Loit valmistui filosofian maisteriksi Tarton yliopistosta vuonna 1992. Nykyään hän toimii samassa yliopistossa journalistiikan lehtorina. Hän on entinen radiojournalisti ja vuosina 1996–2009 hän oli Viron Radioiden ja Televisioiden Liiton toimitusjohtaja. Hän on tutkimuksessaan kiinnostunut Viron sähköisen median kehityksestä ja johtamisesta, sekä mediapolitiikasta.

Julkaisutiedot:

Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 34, Jyväskylä 2018, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7591-3 (PDF). Se on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7591-3

Lisätietoja

Urmas Loit

urmas.loit@mail.ee