Tutkimusuutiset

Alkueläimet parantavat bakteerien antibioottivastustuskykyä

Tuore tutkimus osoittaa bakteerien säilyttävän vastustuskykynsä bakteeriyhteisössä paremmin, kun yhteisössä on bakteereita elannokseen syöviä alkueläimiä. Aiemmin alkueläinten vaikutusta vastustuskykyyn ei ole juurikaan tutkittu, sillä niitä käytetään harvoin laboratoriokokeissa.

Jyväskylän, Helsingin, Turun ja Cambridgen yliopiston tutkijoista koostuva tutkimusryhmä selvitti bakteerien antibioottivastuskyvyn, antibioottien läsnäolon ja ekologisen vuorovaikutuksen vaikutusta, kun bakteerin antibioottivastuskykyinen verkko häiriintyi geneettisistä elementeistä riippuvaisella viruksella. Tutkimus myös osoitti, että antibioottien laadulla eli sillä mitä antibiootteja päästetään ympäristöön, on suurempi merkitys kuin sillä, miten paljon antibiootteja päätyy ympäristöön.

 - Prosessi on hyvin monimutkainen, sillä bakteerien antibioottiresistenssin säilymiseen vaikuttavat kuitenkin monet eri ympäristön tekijät, tähdentää akatemiatutkija Matti Jalasvuori Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselta.

Antibioottivastutuskykygeenit ovat osa rakenteita, jotka ovat luontaisesti sopeutuneet säilymään olosuhteissa, joissa on myös alkueläimiä. Alkueläimiä on kutakuinkin kaikkialla, mutta ihmisissä niitä esiintyy lähinnä enää kehitysmaissa. Ne ovat luonnollinen osa mikrobistoja maaperässä ja vesistöissä.

 Tutkimus on julkaistu mSystems -julkaisusarjassa 2.10.2018.

 Yhteystiedot:

Artikkelin tiedot: J. Cairns, K. Koskinen, R. Penttinen, T. Patinen, A. Hartikainen, R. Jokela R, L. Ruusulehto, S. Viitamäki, S. Mattila, T. Hiltunen, M. Jalasvuori, Black Queen evolution and trophic interactions determine plasmid survival after the disruption of conjugation network, mSystems, https://doi.org/10.5061/dryad.10gk660/3