Tutkimusuutiset
Yliopiston uutiset

Evoluutiota opettavalle tiedekasvatusprojektille lähes 100 000 euron hankerahoitus

Tieteen Tiedotus ry on myöntänyt Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen alaisuudessa toimivalle Evoluutiopaja-projektille (Evolution in action –workshops) reilun 96 tuhannen euron hankerahoituksen. Rahoituksella on tarkoitus kehittää uusia tapoja ja työkaluja evolutiivisten ilmiöiden opettamiseen pelien, liikunnan ja taiteen keinoin.

Tiedekasvatusta taiteen, liikkeen ja pelien keinoin

Evoluutiopajoissa keskitytään evoluution pääperiaatteisiin pelien, liikunnan, taiteen, tehtävien ja demonstraatioiden, sekä niitä tukevien lyhyiden alustusluentojen avulla.

- Omakohtainen kokemus esimerkiksi "sukupuutosta" Vieraslaji-työpajassa, herättää pelaajassa usein voimakkaita tunteita ja halun vaikuttaa vieraslajien torjuntaan tulevaisuudessa enemmän, kuvailee Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen evoluutioekologian tutkija Aigi Margus.

Evoluutiopajoista pysyvä osa luonnontieteiden opetusta

Evoluutiopaja -projektin tavoitteena on levittää tietoa evoluutiosta ja evoluutiotutkimuksesta. Tarkoitus on lisätä myös ymmärrystä, ettei evoluutio ole tapahtunut vain historiassa, vaan eliöt (mukaan lukien ihmiset) kehittyvät vuorovaikutuksessa toisiinsa tällä hetkellä.

- Luonnon vuorovaikutussuhteiden ymmärtäminen ja tutkiminen ovat myös tärkeitä esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja elinympäristöjen häviämisen vaikutusten ymmärtämiseksi. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on tehdä evoluutiopajoista pysyvä osa suomalaista ja kansainvälistä luonnontieteiden opetusta, kertoo Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteidenlaitoksen evoluutioekologian tutkija ja projektin vastuullinen toteuttaja Carita Lindstedt-Kareksela.

Toimintaa peruskoululaisista aikuisiin

Evoluutiopaja-projekti (Evolution in action -“workshops) perustettiin vuonna 2017 Euroopan evoluutiobiologian järjestöltä (ESEB) vuosina 2017 ja 2018 saatujen Scientific Outreach Initiative-apurahojen turvin. Evoluutiopaja- projektiin sisältävät kaikille peruskoululaisille tarkoitetut evoluutiopajat ja opettajille suunnatut kurssit työpajojen käytöstä opetuksessa sekä saadulla rahoituksella vapaasti verkkosivuilla tulossa oleva opetusmateriaali. Evoluutiopajojen toimintaan on tutustunut 2017 syksyn jälkeen jo yli 3000 aikuista ja lasta mm. Tutkijoiden yössä ja muissa avoimissa kulttuuri- ja tiedetapahtumissa.

Hankkeen vastuulliset toimijat ovat Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen evoluutioekologian tutkijat Carita Lindstedt-Kareksela, Aigi Margus ja Emily Burdfield-Steel. Projektin uudet jäsenet ovat taidekasvattajat Tiina Hirvonen ja Michaela Casková. 

Lisätietoja:

tutkija Carita Lindstedt-Kareksela. carita.a.lindstedt@jyu.fi, 0400 247 459

Hankkeen verkkosivut: http://www.evolutioninactionworkshops.com/