10.10.2018
Yliopiston uutiset

Jyväskylän yliopisto esittäytyy huippuseminaarissa Brysselissä

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI julkaisi huhtikuussa kannanoton Horisontti Eurooppa -ohjelman missioihin. Nyt UNIFI ja suomalaiset yliopistot järjestävät sarjan seminaareja, joiden tavoitteena on viedä kannanoton sanomaa Brysseliin päätöksentekijöille. Samalla tehdään tunnetuksi suomalaisten yliopistojen tutkimuksen kärkialoja ja huippututkijoita.

Jyväskylän yliopisto, UNIFI ja Åbo Akademi järjestävät 11.10 seminaarin, jossa aiheena on osallisuutta edistävä ja turvallinen yhteiskunta. Tilaisuudessa puhuvat vararehtori Niklas Sandler (Åbo Akademi), vararehtori Henrik Kunttu (Jyväskylän yliopisto), MEP Henna Virkkunen, professori Elina Pirjatanniemi (ÅA), professori Jari Ojala (JYU), professori Satu Uusiautti (Lapin yliopisto), akatemiatutkija Tuuli Lähdesmäki (JYU) ja tutkimusjohtaja Olli-Pekka Viinamäki (Vaasan yliopisto). Tilaisuuteen osallistuu yliopistomaailman lisäksi edustajia mm. Euroopan komissiosta ja parlamentista sekä asiantuntijoita muiden sidosryhmien piiristä pohtimaan aikamme globaaleja haasteita ja niiden tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja.

Euroopan komissio julkaisi kesällä ehdotuksensa vuosien 2021-2027 tutkimuksen ja innovaation ohjelmaksi, nk. Horisontti Eurooppa -ohjelmaksi. Komissio on ehdottanut ohjelmalle noin 98 miljardin euron budjettia. Eurooppalainen tutkimus- ja innovaatiorahoitus kasvaisi, mutta ei niin paljon kuin asiantuntijaryhmä ehdotti jo vuonna 2017 arvioidessaan rahoituksen tarvetta. Ohjelman tavoitteita ovat erityisesti Euroopan huipputason tieteen ja osaamisen vahvistaminen, globaaleihin haasteisiin vastaaminen ja kilpailukyvyn parantaminen innovointia edistämällä.

Perinteisten hankkeiden lisäksi on tarkoitus toteuttaa myös ns. missiolähtöisiä hankkeita. Missioiden tulee olla kunnianhimoisia, mutta aikataulutettuja ja saavutettavissa olevia tavoitteita, jotka puhuttelevat myös suurta yleisöä. Tarkoituksena on ratkoa jokapäiväiseen elämäämme vaikuttavia ongelmia. Missiot voivat vaihdella syöväntorjunnasta puhtaaseen liikenteeseen tai muovittomiin valtameriin. Niiden määrittely on parhaillaan käynnissä yhdessä jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, sidosryhmien ja kansalaisten kanssa.  

- UNIFI ehdottaa Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoitukseen tuntuvaa lisäystä ja haluaa varmistaa, että missioilla olisi realistinen mahdollisuus tuottaa läpimurtoja tieteessä. Yliopistoilla on merkittävä vastuu globaaleiden haasteiden ratkomisessa, vararehtori Henrik Kunttu korostaa.

- On tärkeää, että myös suomalaiset yliopistot ja tutkijat ovat aktiivisia EU-foorumeilla ja tuovat esiin meille tärkeitä tutkimuksen painopisteitä ja omaa tieteen huippuosaamistamme. Vain korkeatasoisella tieteellä, tutkimuksella ja innovaatioilla kyetään ratkaisemaan isot maailmanlaajuiset ongelmat. Tähän koko Euroopan on investoitava enemmän. EU-parlamentissa ajan tulevaan Horizon-tutkimusohjelmaan 50 prosentin korotusta. Tässä olemme tehneet suomalaisten korkeakoulujen ja tiedeyhteisön kanssa tiivistä yhteistyötä, MEP Henna Virkkunen kertoo.

Lisätietoja:
Vararehtori Henrik Kunttu, 050 599 6134, henrik.m.kunttu@jyu.fi
www.unifi.fi/brussels