26.10.2018
Tutkimusuutiset

Jyväskylän yliopiston hankkeille 220 000 euron rahoitus Svenska kulturfondenilta

Jyväskylän yliopiston hankkeille myönnettiin yhteensä yli 200 000 € rahoitus.

Jyväskylän yliopiston hankkeille Menossa mukana – ruotsiksi! ja Tandemopiskelua opetusharjoittelussa myönnettiin yhteensä yli 200 000 € rahoitus. Svenska kulturfonden jakoi kokonaisuudessaan 6 miljoonaa euroa ideoille ja hankkeille, jotka edistävät halua ja kykyä kommunikoida paremmin toisella kotimaisella kielellä, ruotsiksi tai suomeksi. Avustusta myönnettiin 79 hankkeelle. Näiden joukossa olivat myös Jyväskylän yliopiston Normaalikoulun ja opettajankoulutuslaitoksen, kieli- ja viestintätieteiden laitoksen ja Jyväskylän kaupungin perusopetuspalvelun yhteistyönä toteuttamat hankkeet.

Häng med i svängarna – på svenska! Menossa mukana – ruotsiksi! -hankkeen tavoitteena on herätellä yläkoululaisten kiinnostusta ruotsin kieleen ja ruotsinkieliseen kulttuuriin oppilaille mielekkäällä ja motivoivalla tavalla. Hanke tuo ruotsin kielen ja kulttuurin suomenkielisten oppilaiden vapaa-aikaan ja luo siten uudenlaisia mahdollisuuksia kielitaidon kehittämiseen ja ylläpitoon myös koulun ulkopuolella. Hankeen avulla kielten opettajaksi opiskelevat suunnittelevat ja järjestävät Jyväskylän seudulla toimintapäiviä ruotsiksi. Ruotsiksi svengataan osassa alueen yläkouluja erilaisten pelien ja pulmien parissa jo ensi kevätlukukaudella.

Tandemlärande i undervisningspraktiken - Tandemopiskelua opetusharjoittelussa - hankkeen tavoitteena on puolestaan vahvistaa Jyväskylän normaalikoulun ja Vasa övningsskolanin pitkään jatkunutta yhteistyötä tandemopiskelua kehittämällä. Hankkeen aikana on myös tarkoitus luoda käytänteitä, jotka tarjoavat aineenopettajaksi opiskeleville mahdollisuuksia vahvistaa toisen kotimaisen kielen taitoaan osana opintojaan. Tämä tapahtuu esimerkiksi luomalla toimintatapoja, jotka antavat lukiolaisille ja aineenopettajaharjoittelijoille mahdollisuuden muodostaa kielitutorpareja.

Lisätietoja hankkeista antavat 

Kati Kajander, kati.kajander@jyu.fi, puh. 040 801 1912, Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos (Häng med i svängarna - på svenska! -hanke)

Olli-Pekka Salo, olli-pekka.salo@norssi.jyu.fi, puh. 040 805 3081, Jyväskylän normaalikoulu (Tandemlärande i undervisningspraktiken)

Kaikki rahoituksen saaneet hankkeet: https://urly.fi/14HD

SKF_Hallå_logo_final_RGB_turquoise.jpg    Svenska_kulturfonden_logo_svart_RGB.jpg