26.10.2018
Yliopiston uutiset

Jyväskylän yliopistosäätiö juhlii satavuotista työtään tieteen hyväksi

Jyväskylän yliopistosäätiön missio on ”Tukea tieteelle!” Säätiö tukee tarkoituksensa mukaisesti avustuksin ja apurahoin Jyväskylän yliopiston piirissä harjoitettavaa tieteellistä tutkimus- ja opetustyötä sekä muuta toimintaa. Näin se on tehnyt jo sadan vuoden ajan.

 Jyväskylän yliopistosäätiön juhlavuosi huipentuu 100-vuotisjuhliin, jotka pidetään kutsuvierastilaisuutena yliopistopäivien yhteydessä 26.10. Juhlapuheen pitää akateemikko Ilkka Niiniluoto.  Juhlien teemana on ”ripaus tiedettä ja luovuutta”, jonka hengessä kuullaan musiikkiesityksiä sekä nähdään Company Uusi Maailman tilaustyötä valmistelema esitys: Teos lukusalille, kolmelle akrobaatille, kontrabassolle, polkuharmonille ja muovautuville maailmoille.

Tammikuussa 1918 pidettiin Jyväskylän yliopistoyhdistyksen perustava kokous. Kuitenkin säätiön juuret ulottuvat kauemmaksi, aina vuoteen 1847 saakka. Tällöin Saarijärven piirin piirilääkäri Wolmar Schildt lausui ensimmäisen ajatuksensa Jyväskylään ehkä saatavasta yliopistosta. Schildt kannatti yliopiston perustamisajatusta vankasti ja perusti itse Jyväskylän yliopistorahaston vuonna 1860.

1900-luvun alussa Suomessa heräsi keskustelu suomenkielisen yliopiston perustamisesta. Jyväskylään oli perustettu vuonna 1912 tieteellinen kirjasto, jonka ajateltiin toimivan hyvänä pohja tulevalle yliopistolle. Vuonna 1918 perustetun Yliopistoyhdistyksen tarkoituksena oli suomenkielisen yliopiston perustaminen Jyväskylän kaupunkiin, sen jatkuva kannattaminen ja vaaliminen. Schildtin rahasto ja tieteellinen kirjasto siirtyivät Jyväskylän yliopistoyhdistykselle.

Yliopistoyhdistys keskittyi ensimmäiset vuosikymmenet ahkeraan varainkeräämiseen. Kerättyjä varoja sijoitettiin edelleen ja harjoitettiin kannattavaa liiketoimintaa. Kun Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun nimi muuttui Jyväskylän yliopistoksi vuonna 1966, se merkitsi yliopistoyhdistykselle tavoitteen toteutumista ja suurta juhlaa.

Jyväskylän yliopistoyhdistyksen toiminta on ollut laajaa ja monimuotoista ja se on osallistunut tiiviisti yliopiston kehittämiseen. Useat hankkeet ovat johtaneet tulokseen, esim. taideaineiden ja kansanterveysalan koulutuksen alkaminen Jyväskylässä sekä kasvatustieteellisen tutkimuslaitoksen sekä hydrobiologian tutkimuslaitoksen perustaminen.

Vuosituhannen taitteessa yliopistoyhdistyksen toimintaa yliopiston tukijana haluttiin tehostaa. Yliopistoyhdistys perusti siksi Jyväskylän yliopistosäätiön 14.11.1999. Säätiö otti haltuunsa yhdistyksen omaisuuden ja jatkoi sen toimintaa, joskin rooli operatiivisesta toimijasta on muuttunut tarkoituksen mukaisesti yliopiston tukijaksi ja yhteistyökumppaniksi. Säätiön rahastojen kautta on jaettu lukuisia apurahoja, palkintoja tai muita tunnustuksia yhteensä 153 kappaletta.

Lisätietoja:
Asiamies Minna Nirkkonen, Jyväskylän yliopistosäätiö, puh. 040 709 2883, minna.nirkkonen@gmail.com

Faktoja:

  • Perustamisvuosi: Jyväskylän yliopistosäätiö on perustettu vuonna 1999, mutta se toimii vuonna 1918 perustetun Jyväskylän yliopistoyhdistyksen työn jatkajana
  • Säätiön tarkoitus: Tukea Jyväskylän yliopiston toimintaa
  • Säätiön toiminta: Pitää esillä Jyväskylän yliopiston tavoitteita, tukee yliopiston toimintaa taloudellisesti sekä jakaa avustuksia ja apurahoja Jyväskylän yliopiston piirissä tehtävää tutkimus- ja opetustoimintaa varten. Lisäksi säätiö edistää yliopiston ja Keski-Suomen elinkeinoelämän vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Hallintoneuvoston jäsenet edustavat laaja-alaisesti elinkeinoelämää ja kuntapäättäjiä.
  • Jaettujen apurahojen, palkintojen tai muiden tunnustusten määrä yliopistosäätiön toiminta-aikana: 153 kappaletta
  • Vuosittainen palkittujen määrä: Noin 15 henkilöä/ryhmää
  • Säätiön hallituksen puheenjohtaja: Seppo Virta
  • Säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja: Markku Andersson
  • Säätiön asiamies: Minna Nirkkonen
  • Tiesitkö? Jyväskylän yliopistosäätiö on omistanut maaliskuun 7. päivän yliopiston päiväksi (Wolmar Schildt on perustanut Yliopiston rahaston 7.3.1860)
  • Jyväskylän yliopistosäätiön missio: Tukea tieteelle!

www.jyvaskylanyliopistosaatio.fi