Yliopiston uutiset

Näkökulmarelativismi – Tiedon suhteellisuuden ongelma

Totuuden jälkeisen ajan ongelma ei ole näkökulmien moninaisuus, vaan pyrkimys julistaa oma näkökulma ainoaksi oikeaksi.

SoPhi-kirjasarjassa on ilmestynyt FT Antti Hautamäen kirjoittama kirja Näkökulmarelativismi – Tiedon suhteellisuuden ongelma. Hautamäki käsittelee kirjassa epistemologista relativismia, jossa tietoväitteet suhteutetaan erilaisiin viitekehyksiin.

– Kirjassa kehitetään uudenlaista relativismia, jossa näkökulmat ovat keskeisessä asemassa. Asiathan näyttävät hyvin erilaisilta näkökulmasta riippuen. Näkökulmarelativismin mukaan ei ole olemassa neutraalia tapaa katsella asioita, Hautamäki kertoo.

Hautamäki käsittelee kirjassaan epistemologisen relativismin päämuotoja, joita ovat totuuteen liittyvä aleettinen relativismi, logiikkaan ja rationaalisuuteen liittyvä relativismi, tietoon liittyvä episteeminen relativismi ja todellisuuteen liittyvä ontologinen ja käsitteellinen relativismin.

– Ulotan tarkastelun myös tieteenfilosofiaan, jossa relativismia lähellä oleva pluralismi (tai perspektivismi) on alkanut kiinnostaa tutkijoita. Kirja suhtautuu kriittisesti realismiin, jonka mukaan ihmisestä riippumaton todellisuus ratkaisee tietoväitteiden totuuden, Hautamäki sanoo.

Hautamäen mukaan relativismin puolustaminen on tärkeää.

– Relativismi tekee oikeutta tavallamme hankkia tietoa. Ja vaikka monet relativismin muodot ovatkin ongelmallisia, niin kehittämäni näkökulmarelativismi on hyvin puolustettavissa, Hautamäki painottaa.

Kirjan tekee erityisen ajankohtaiseksi keskustelu totuuden jälkeisestä ajasta. Kirjassa esitetään kriittisen relativismin ohjelma, jonka mukaan yhteiskunnallinen pluralismi on hyväksyttävää, mutta erilaisiin näkökulmiin pitää suhtautua kriittisesti.

– Näkökulmat eivät ole samanarvoisia merkityksensä ja vaikutuksensa puolesta. Totuuden jälkeisen ajan ongelma ei ole näkökulmien moninaisuus vaan pyrkimys julistaa oma näkökulma ainoaksi oikeaksi, Hautamäki korostaa.

Näkökulmarelativismi on selkeästi kirjoitettu ja antaa paljon ajattelemisen aihetta kaikille tiedosta ja tieteestä kiinnostuneille lukijoille. Kirja on erityisen hyödyllinen filosofian opiskelijoille, koska se on ensimmäisen suomenkielinen systemaattinen esitys epistemologisesta relativismista. Kirjan analyysi näkökulmista ja keskustelut esimerkiksi uudesta pluralismista kiinnostanevat myös filosofian tutkijoita.

Antti Hautamäki on professori emeritus Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella ja teoreettisen filosofian dosentti Helsingin yliopistossa. Hautamäki on tutkinut relativismia ja näkökulmia pitkään ja rakentanut teeman ympärille kansainvälistä tutkijaverkostoa.

Kirjan voi ladata ilmeiseksi osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7537-1.

Lisätiedot:

Antti Hautamäki
antti.e.hautamaki@jyu.fi