Yliopiston uutiset

Uusilla teknologioilla toiminnallisempaa musiikin tekemistä ja oppimista

Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen tutkijat tahtovat tehdä musiikin tekemisestä ja oppimisesta aiempaa toiminnallisempaa. 1.10.2018 käynnistyneessä hankkeessa kehitetään lisätyn todellisuuden teknologiaa ja mobiiliratkaisuja kaikille musiikista innostuneille. Uusien ratkaisujen kehittämisessä hyödynnetään pelillisyyttä, pedagogiikkaa, aivotutkimusta ja informaatioteknologiaa.

Lisätyn todellisuuden teknologia eli AR-teknologia (augmented reality) on voimakkaasti kehittyvä digitaalisen vuorovaikutuksen alue, jolla virtuaalista maailmaa ja todellista maailmaa voidaan yhdistää toisiinsa. Mobiililaitteiden valmistajat ovat kehittäneet laitteisiin uusia teknisiä AR-valmiuksia ja teknologiaa hyödyntäviä läpimurtoja odotetaan.

Nyt alkaneen yhteishankkeen tuloksena syntyy yrityslähtöisiä, innovatiivisia AR-­ratkaisumalleja, jotka uudistavat oppimista ja mahdollistavat uutta liiketoimintaa. Esimerkiksi perinteiseen pianonsoiton harjoitteluun voidaan AR:n avulla tuoda oppimista ja luovuutta tukevia elementtejä, jonka avulla kuka tahansa pystyy harjoittelemaan soittamista.

– Useita kaupallisia mobiiliratkaisuja musiikin oppimiseen ja interaktiiviseen kuunteluun on jo tarjolla. Niiden innostavuudessa ja soveltumisessa eri ikäisille käyttäjille on kuitenkin toivomisen varaa. Samaan aikaan kodeissa, päiväkodeissa ja kouluissa kaivataan uusia musiikin ja muiden taiteiden oppimisen mahdollisuuksia ja toimintamuotoja, kertoo tutkimusjohtaja Mari Tervaniemi.

Hanke on tärkeä kansallisen yhteistyöverkoston vahvistumiselle ja suomalaiselle elinkeinoelämälle. Hankkeen aikana varmistetaan teknologiaratkaisujen kysyntä ja soveltuvuus yrityksille sekä rakennetaan yrityksistä ja tutkimusorganisaatioista koostuva yhteistyöverkosto.

– Viihdepelaamista lukuun ottamatta AR ei vielä juurikaan näy ihmisten arjessa. Yksi keskeinen ongelma on se, että toimivat käytänteet ja konseptit ovat suurimmalta osin vielä luomatta. Musiikilliset aktiviteetit tarjoavat erinomaisen kokeilukentän AR:n mahdollisuuksien konkretisoimiselle. Kehitystyö valmistaa lisäksi maaperää musiikin oppimista laajemminkin uudenlaisten pedagogisten ajattelutapojen syntymiselle, kertoo yliopistotutkija Kai Tuuri.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 100 000 euroa, ja sitä ovat toteuttamassa Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos ja informaatioteknologian tiedekunta, sekä Helsingin yliopiston Cicero Learning -verkosto kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. Hanketta rahoittaa Business Finland ja sen kesto on 1.10.2018 – 31.3.2019.


Lisätietoja:

Yliopistotutkija Kai Tuuri
Augmented Reality Technologies in Education and Musical interaction -rinnakkaishankkeen vastuullinen johtaja,
Jyväskylän yliopisto, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
050 340 4043
kai.tuuri@jyu.fi

Yliopistonopettaja Antti-Jussi Lakanen
Augmented Reality Technologies in Education and Musical interaction -rinnakkaishanke, Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta
040 805 3276
antti-jussi.lakanen@jyu.fi

Tutkimusjohtaja Mari Tervaniemi
Musiikkia arkeen -rinnakkaishankkeen vastuullinen johtaja, Helsingin yliopisto
050 415 0213
mari.tervaniemi@helsinki.fi

Professori Minna Huotilainen
Musiikkia arkeen -rinnakkaishanke, Helsingin yliopisto
minna.huotilainen@helsinki.fi