03.10.2018
Tutkimusuutiset

Valmiina työelämään! -hanke tarjoaa avaimet työelämävalmiuksien opettamiseen

Millaisia työelämätaitoja asiaosaamisen rinnalla nykypäivän työelämässä tarvitaan? Siihen on etsitty vastaus 11 yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston yhteisessä Valmiina työelämään! -hankkeessa. Hankkeen tulos esitellään Helsingissä Pörssitalolla torstaina 4.10.

Valte-hankkeessa mukana olivat myös Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu, jotka järjestivät muun muassa yhteisen Tarinoita työhyvinvoinnista -seminaarin keväällä 2017 ja tekivät opetusyhteistyötä työhyvinvoinnin johtamisen kurssilla sekä Valte-kurssien järjestämisessä. 

Pelkkä tieteenalan hallitseminen ei riitä työelämässä

Suomessa valmistuu vuosittain yliopistoista korkeakoulututkinnon suorittaneita runsaat 25 000. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita on yhtä paljon. Tämän lisäksi ammatillisista oppilaitoksista valmistuu useita kymmeniä tuhansia opiskelijoita.

- Työelämän muuttuminen yhä kiireisempään ja yksilön kannalta vaativampaan suuntaan asettaa suurempia vaatimuksia työpaikkojen lisäksi myös oppilaitoksille ja erityisesti niiden tarjoamalle työelämätietojen ja -taitojen opetukselle. Enää ei riitä, että hallitsee jonkin tieteenalan substanssin vaan sen lisäksi pitää osata toimia ryhmässä ja omata vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Vain muutama korkeakoulu tarjoaa kaikille opiskelijoille suunnattua työelämäopetusta, hanketta vetänyt dosentti Jyrki Liesivuori Turun yliopistosta sanoo.

- Hankkeessa määriteltiin yhdessä, mitä työelämätaidoilla tarkoitetaan ja miten niitä voi opettaa joka puolella maata yhteisin ponnistuksin laadittujen virtuaalisten oppimisalustojen avulla, Liesivuori sanoo.

Työelämävalmiudet tarkoittavat henkilön tietoja, taitoja ja asenteita, joita hän käyttää työelämässä tilanteen vaatimalla tavalla. Työelämävalmiudet koostuvat työssä tarvittavista taidoista, henkilökohtaisista ominaisuuksista sekä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidoista. Työelämävalmiuksille on ominaista, että ne ovat henkilökohtaisia ja tilannesidonnaisia ja ne jalostuvat ajan myötä.

Työelämävalmiuksien opetus huomioitu Jyväskylän yliopiston opintotarjonnassa

Valte-hankkeen teemat näkyvät Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opetustarjonnassa erityisesti johtamisen ja henkilöstöjohtamisen opinnoissa - esimerkiksi työhyvinvoinnin johtamisen kurssilla. Lisäksi JSBE tarjoaa opiskelijoilleen erilaisia työelämäopintoja.

Johtamisen opintosuunta tarjoaa kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille avoimia henkilöstöjohtamisen opintoja myös erillisenä opintokokonaisuutena. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet henkilöstön ja organisaatioiden vastuulliseen johtamiseen ja kehittämiseen. Lisätietoja opinnoista löydät JSBE:n verkkosivuilta.

Valmiuksien opetuksen tuloksena ammattitaitoa ja työn tuottavuutta

Dosentti Liesivuori korostaa, että työelämävalmiuksien kehittyminen edellyttää koulutusta, tietoa, ohjeita, esimerkkejä, ohjausta, tukea, harjoittelua, reflektointia, motivaatiota ja aikaa. Tuloksena syntyy ammattitaitoa ja työn tuottavuutta.

- Aikaisemmin opettajat valmistelivat itse kurssimateriaalinsa, mutta nyt hankkeemme tulokset kirjana, erilaisina peleinä ja työmenetelmäohjeina ovat kaikkien, niin opettajien kuin työpaikkojen, saatavilla VALTE.fi -sivuilla. Työelämäopetuksen juurruttaminen osaksi muuta opetusta on käynnissä eri puolilla Suomea, dosentti Paula Naumanen sanoo.

Julkaisu on luettavissa jatkossa osoitteessa valte.fi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta hankkeessa olivat mukana johtamisen opintosuunnan yliopistonopettajat Virpi Malin ja Elina Riivari.

Lisätietoja: Virpi Malin
                   Elina Riivari