16.10.2018
Yliopiston uutiset

Yläneen Luontohyvitys –työpajassa turvataan rikkaampi luontoympäristö 27.10.2018

Pöytyän Yläneellä järjestetään Luontohyvitys -työpaja lauantaina 27.10.2018 Kuralan Kartanossa. Kaikille avoimessa työpajassa tutustutaan ekologisen kompensaation käsitteeseen ja etsitään ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden tukemiseen.

Huoli ympäristön tilasta on lisääntynyt kansalaisten keskuudessa. Yläneellä järjestettävässä kaikille avoimessa Luontohyvitys -työpajassa etsitään yhteisiä ideoita ja ratkaisuja pienen mittakaavan ja kansalaistason ekologisiin kompensaatioihin.

Luontohyvitys -työpajassa rohkaistaan osallistujia aktivoitumaan luonnon monimuotoisuuden tukemiseen. Työpajat ovat ilmaisia ja sisältävät tietopaketin ekologisesta kompensaatiosta, moniaistisen havaintokierroksen ympäristöön ja pienryhmätyöskentelyä ideoiden ja keskustellen. Työpajassa tarjoillaan aamukahvia sekä kevyt lounas. 

Katoava Luonto -hanke etsii ratkaisuja monimuotoisuuskatoon

Työpajan järjestää Katoava Luonto – Luontoarvojen hyvitys kansalaistasolla –hanke, jossa etsitään uusia keinoja pienen mittakaavan ekologisten kompensaatioiden toteuttamiseksi. Hanketta johtaa Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos ja siinä työskentelee neljä tutkijaa ja kaksi taiteilijaa. Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö.

Monet yhteiskunnan kohtaamat haasteet ovat hyvin monimutkaisia ja laaja-alaisia, jolloin ratkaisumahdollisuuksia on etsittävä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Katoava luonto -hankkeessa biologit, ympäristö- ja yhteiskuntatieteilijät sekä taiteilijat etsivät yhdessä ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen ja osallistavat kansalaisia aktiivisesti mukaan ajatustyöhön.

- Haluamme jalkauttaa tulevien toimien ja ideoiden suunnittelua kansalais- ja kuntatasolle, sillä siellä on valtavasti potentiaalia turvata paikallisia elinympäristöjä. Paikallisella toimijuudella tulee olemaan myös entistä merkittävämpi rooli tulevaisuudessa. Uskomme, että yhdessä voimme saavuttaa edistymistä luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa, joka on myös Suomen valtion tavoite lähivuosina, kertoo Katoava luonto -hankkeessa toimiva tutkija Anna-Kaisa Tupala Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselta.

Ideoita arjen valintoihin

Hanke järjestää syksyllä 2018 kolme kansalaistyöpajaa eri puolella Suomea. Tarkoitus on kerätä aineistoa jatkotutkimuksia varten ja samalla paikallistason ideoita ekologisen kompensaation toteuttamiseksi jokaisen omassa arjessa. Pajat järjestetään Helsingissä, Lappeenrannassa ja Yläneellä. Aluevalinnoilla tavoitetaan kolme erikokoista, erilaista ja maantieteellisesti eri puolilla Suomea sijaitsevaa paikkakuntaa.

- Alue-erot kiinnostavat meitä samoin kuin ihmiset, jotka saattavat ajatella asioista eri tavoin asuinpaikkakunnasta riippuen. Rohkaisemme kaikkia osallistumaan työpajaan, vaikka aihe tuntuisi vieraalta, kertoo Tupala, jota kiehtoo entisenä säkyläläisenä kotikulmien suhtautuminen meneillä olevaan monimuotoisuuskeskusteluun.

Luontohyvitys -työpajaan ilmoittautuminen on käynnissä. Ilmoittautuminen työpajaan 23.10.2018 mennessä osoitteessa www.jyu.fi/katoavaluonto/tapahtumat. Työpajaan ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Lisätietoja