Väitösuutiset

Väitös: 18.12.2018 Kokemus ohjaa startup-yrittäjän päätöksentekoa (Kurkinen)

Aika:

18.12.2018 13:00 — 15:00


Sijainti: Mattilanniemi, Agora, Auditorio 3
Uuden tutkimuksen mukaan startup-yrittäjät, joilla on aiempaa kokemusta yrittäjyydestä ja kansainvälisyydestä, käyttävät mieluiten kehittämislogiikkaa perinteisen suunnittelulogiikan sijaan.

Erkki Kurkinen tutki suomalaisten startup-yritysten syntyprosesseja. Hän keskittyi väitöskirjassaan yrittäjiksi aikovien päätöksentekoprosesseihin ja siihen millaisia vaikutuksia tehdyillä päätöksillä on yrityksen myöhempiin vaiheisiin.

Kurkinen tutki aiemman yrittäjä- ja kansainvälisen kokemuksen vaikutusta perinteisen suunnittelulogiikan ja sitä viime aikoina haastamaan nousseen kehittämislogiikan käyttöön uutta yritystä perustettaessa. Samalla hän tutki, että mikä vaikutus käytetyllä päätöksentekologiikalla on yrityksen taloudelliseen menestykseen sekä kansainvälistymisasteeseen.

Yrittäjän aiempi kokemus vaikuttaa vahvasti uuden yrityksen perustamisen päätöksentekoprosessiin. Kokeneet sekä kansainvälistä kokemusta omaavat yrittäjät pyrkivät hyödyntämään uutta kehittämislogiikkaa perinteisen suunnittelulogiikan sijaan.

- Tulosten perusteella kokeneet yrittäjät suosivat uutta kehittämislogiikkaa, toteaa Kurkinen.

Vaikutus kansainvälistymiseen

Uudella kehittämislogiikkaan perustuvalla päätöksentekoprosessilla näyttää olevan vahva positiivinen ja tilastollisesti merkittävä vaikutus myös startup-yrityksen kansainvälistymisasteeseen. Perinteiseen suunnittelulogiikkaan perustuvalla päätöksentekoprosessilla tätä vaikutusta ei löytynyt.

- Nämä tulokset tukevat niitä päätöksentekotapoja, joilla yritykset voisivat pärjätä entistä paremmin kansainvälisessä kilpailussa, toteaa Kurkinen.

Vaikutus taloudelliseen menestykseen

Perinteisellä suunnittelulogiikalla taas on vahva positiivinen ja merkittävä vaikutus yrityksen taloudelliseen menestykseen. Kehittämislogiikalla ei ollut vaikutusta siihen.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää yrittäjyyskoulutuksessa, jossa yrittäjiksi aikovia voidaan kannustaa käyttämään uusia päätöksentekoprosesseja yritystoimintaa suunnitellessaan. Lisäksi tulokset auttavat yhteiskunnan yritysten tukitoimia tarjoavia tahoja ymmärtämään aloittavan yrityksen päätöksentekoa, menestymistä ja kansainvälistymistä.

Suunnittelulogiikka (causal logic) on paljon käytetty liiketoiminnan suunnittelun menetelmä, joka perustuu muun muassa ennusteisiin, riskien minimointiin, voiton maksimointiin ja yritystoiminnan tarkkaan esisuunnitteluun. 2000-luvulla tätä menetelmää haastamaan nousi uusi ajattelutapa, kehittämislogiikka (effectuation logic). Kehittämislogiikka perustuu ennemmin uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen sekä omien verkostojen käyttöön ja mahdollisten tappioiden kantamiskyvyn ja halukkuuden arviointiin kuin tarkkaan esisuunnitteluun.

FT, DI, KTM Erkki Kurkisen tietojärjestelmätieteen väitöskirja ”Reasoning of Using Causation and Effectuation Logic -  Implications on Start-up Performance and Internationalization” (Perusteluja suunnittelulogiikan ja kehittämislogiikan käyttämiselle – vaikutukset startup-yrityksen taloudelliseen menestykseen ja kansainvälistymiseen) tarkastustilaisuus on tiistaina 18.12.2018 klo 13.00 luentosalissa Auditorio 3 (Agora, Mattilanniemi 2). Vastaväittäjänä on professori Vesa Puhakka (Oulun yliopisto) ja kustoksena on yliopistonlehtori, dosentti Arto Ojala (Jyväskylän yliopisto).

Lisätietoja

Erkki Kurkinen on syntynyt Ristijärvellä, kirjoittanut ylioppilaaksi Vuohengin lukiosta Kajaanista 1975, valmistunut diplomi-insinööriksi Tampereen Teknillisestä Yliopistosta 1982, sekä on väitellyt filosofian tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta 2012 tietotekniikasta, ja valmistunut kauppatieteen maisteriksi 2014 Jyväskylän yliopistosta tietojärjestelmätieteestä. Hänellä on pitkä kokemus mm. tietoliikenteen, informaatioteknologian ja matkapuhelinten myynti- markkinointi- ja tuotekehitystehtävistä alan teollisuudessa koti- ja ulkomailla, sekä tutkimuksesta ja tutkimustulosten kaupallistamistoiminnasta Jyväskylän yliopistossa.

Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 47, Jyväskylä 2018, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7629-3 (PDF). Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7629-3 (PDF).

Lisätietoja

Erkki Kurkinen

erkki.l.kurkinen@jyu.fi