Tutkimusuutiset

Elokuva ja kirja kannustavat kouluja kohti parempaa demokratiaa

Valeuutiset, vihapuhe ja ihmisarvon loukkaukset ovat arkisia uutisaiheita kaikkialla maailmassa. Samaan aikaan ihmisten aktiivisuus muun muassa ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa ja paikallisyhteisön rakentamisessa on saanut ihmiset puolustamaan ja vaatimaan vahvempaa demokratiaa.

– Demokratia on meidän yhteinen asia, jota on paitsi vaalittava myös kehitettävä koko ajan. Siksi sen asema myös kasvatuksessa on erityisen keskeinen, sanoo lehtori Matti Rautiainen Jyväkylän yliopiston opettajankoulutuslaitokselta.

Rautiainen on ollut mukana Euroopan neuvoston työssä, jossa jalkautetaan vuonna 2016 määriteltyjä demokratiakulttuurin osatekijöitä.

– Kasvatuksen ja opetuksen asema on demokratiakulttuurin kehittämisessä erityinen. Demokratia on elämäntapa, jota rakennamme yhteistyössä kaikkien kansalaisten kanssa, Rautiainen painottaa.

Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos julkaisee 2.11. opettajille ja kasvattajille suunnatun kirjan Kohti parempaa demokratiaa. Euroopan neuvoston demokratiakulttuurin kompetenssit kasvatuksessa ja opetuksessa (toim. Matti Rautiainen) sekä oppilaitosten käyttöön suunnatun samannimisen elokuvan. Sekä kirja että elokuva julkaistaan Nuorten kyvyt ja ääni esiin –seminaarissa.

– Julkaisujen tavoitteena on auttaa kasvattajia, opettajia sekä oppilaita ja opiskelijoita kehittämään omaa ympäristöään, erityisesti omia opinahjojaan entistä demokraattisimmiksi yhteisöiksi, Rautiainen kiteyttää julkaisujen tavoitteet.

Lisätiedot:

Matti Rautiainen, opettajankoulutuslaitos

matti.a.rautiainen@jyu.fi, puh. 040-8053368

Kohti parempaa demokratiaa -kirja on luettavissa JYX-julkaisuarkistosta urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7594-4 

Video on nähtävissä osoitteessa https://youtu.be/i04SCyTThq8

Nuorten kyvyt ja ääni esiin –seminaarin verkkosivu: http://www.nuortenkeskisuomi.fi/seminaari_ja_synttarit/