Väitös

5.12.2018: Uutta tietoa alkeishiukkasten tutkimukseen (Vihonen)

Aika:

5.12.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Ylistonrinne , FYS1
Jyväskylän yliopiston uudessa teoreettisen fysiikan väitöskirjatutkimuksessa tutkittiin maailman toiseksi yleisimpien alkeishiukkasten eli neutriinojen muodonmuutosprosessia. Tutkimus auttaa kehittämään entistä tehokkaampia neutriinojen ominaisuuksia mittaavia kokeita ja ennustamaan uusien neutriinokokeiden mittaustarkkuuksia.

Neutriinoilla kohti maailmankaikkeuden vaikeapääsyisimpiä paikkoja

FM Sampsa Vihonen tutki fysiikan alan väitöskirjassaan maailman toiseksi yleisimpien alkeishiukkasien eli neutriinojen massojen sekoittumista. Massojen sekoittuminen ilmenee käytännössä neutriino-oskillaatioina, mikä tarkoittaa neutriinojen kykyä muuttaa muotoa lentomatkan aikana. Tutkimus oli luonteeltaan teoreettista, ja siinä hyödynnettiin tietokonesimulaatioita.

- Selvitin neutriinojen sekoittumisen eli neutriino-oskillaatioiden mittaamista niin kutsutuissa pitkän lentomatkan neutriinokokeissa, joissa ilmiötä tutkitaan lähettämällä voimakkaita neutriinosuihkuja jopa tuhansien kilometrien päähän, kertoo Vihonen.

Vihosen tutkimien neutriino-oskillaatioiden mekanismin selvittäminen on keskeinen askel kohti neutriinoihin perustuvaa kuvantamismenetelmää eli tomografiaa, jolloin neutriinoja voidaan hyödyntää vaikeapääsyisten paikkojen kuten maapallon rakenteen luotaamisessa. Lisäksi tutkimuksella voi olla merkitystä siihen, miten mahdollisesti teemme tulevaisuudessa tähtitiedettä.

FM Sampsa Vihosen teoreettisen fysiikan väitöskirja ”Numerical studies on neutrino oscillation physics in long baseline experiments” tarkastetaan keskiviikkona 5.12.2018 klo 12.00 fysiikan laitoksen salissa FYS1. Vastaväittelijänä toimii apulaisprofessori Mattias Blennow (Kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu, Ruotsi) ja kustoksena professori Kimmo Kainulainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Sampsa Vihonen kirjoitti ylioppilaaksi Jyväskylän Normaalikoulun lukiosta vuonna 2006. Hän suoritti teoreettisen fysiikan maisteriohjelman Jyväskylän yliopistolla 2014, ja aloitti samana vuonna jatko-opinnot professori Jukka Maalammen ryhmässä. Vihonen on ollut myös vierailevana tutkijana Lissabonin teknillisessä yliopistossa ja toiminut opetusassistenttina fysiikan laitoksen oppilaslaboratoriossa.

Lisätietoja:

Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa Department of Physics, University of Jyväskylä Research Report No. 14/2018, ISSN: 0075-465X, ISBN: 978-951-39-7627-9 (nidottu), ISBN: 978-951-39-7628-6 (verkkojulkaisu). Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7628-6.

Lisätietoja

Sampsa Vihonen

Tohtorikoulutettava

Fysiikan laitos

sampsa.vihonen@jyu.fi