22.11.2018
Tutkimusuutiset
Koulutusuutiset

Hakuaika käynnissä: OIVA - Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa

Kiinnostavatko lasten oikeudet ja osallisuus? Tervetuloa opiskelemaan uutta opintokokonaisuutta!

Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa 25 op

Ilmainen opintokokonaisuus toteutetaan kalenterivuoden 2019 aikana Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksella. Lähiopetusta on kerran kuussa pe (klo 14-18) + la (klo 9-15), lisäksi verkko-opetusta ja omaan työhön ja työyhteisöön liittyvää kehittämistyötä. Mukaan valitaan maks. 60 Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijaa sekä maks. 60 varhaiskasvatuksessa tai esi- ja alkuopetuksessa työskentelevää henkilöä. Opiskelu tapahtuu monialaisina tiimeinä, mikä mahdollistaa asiantuntijuuden ja näkökulmien jakamisen ammattilaisten, opiskelijoiden, sidosryhmien, lasten ja vanhempien välillä. Opinnoissa luodaan välineitä käsitellä oikeuksien ja osallisuuden teemoja lasten ja perheiden kanssa.

Opintojaksot (alustava):

1. Lasten oikeudet ja osallisuus – teoreettisia lähtökohtia

Lasten oikeudet ja osallisuus eettisenä, kasvatuksellisena, yhteiskunnallisena, oikeudellisena ja tieteellisenä ilmiönä

2. Erilaisuus ja yhdenvertaisuus

Erilaiset lapsuudet, etnisyys, sukupuoli, sosio-ekonominen asema, erilaiset tuen muodot, syrjintä, tasa-arvoinen kasvatus, yhteisöllisyys

3. Moninaiset perheet ja kulttuurit

Kieli ja kulttuuri, perheet ja perhemuodot, sukulaisuussuhteet, poliittiset ja uskonnolliset arvot ja ideologiat

4. Suojelemisen kysymyksiä

Yksityisyys, kunnia, päihteet, väkivalta, hyväksikäyttö

5. Osallisuutta tukevat kasvatus- ja koulutusinsituutiot

Lasten mielipiteet, oikeus tulla kuulluksi, ikätasolle sopiva tieto, oikeus leikkiin, lepoon ja vapaa-aikaan, lasten osallisuutta tukeva pedagogiikka

Lähiopetus: 18.-19.1., 8.-9.2., 8.-9.3., 5.-6.4., 10.-11.5., kesätauko, 6.-7.9. 11.-12.10., 8.-9.11., 13.-14.12.2019.

Lisätietoja opinnoista sekä ilmoittautuminen 20.-30.11.2018 osoitteessa https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/lapsi-ja-perhetutkimus/tutkimus-ja-hankkeet/oiva. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja hakijoille ilmoitetaan mukaan pääsystä viimeistään 10.12.2018. Opinnot alkavat tammikuussa 2019.

Koulutuksen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Haluatko lisätietoja?

Kysy Marleena Mustolalta, marleena.mustola@jyu.fi tai 040 805 4488