Tutkimusuutiset

Jyväskylän yliopistolle merkittävä rahoitus arkiliikunnan edistämistä tukevaan tutkimuskonsortioon

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto STN on valinnut neljä uutta konsortiota Kestävän kasvun avaimet -ohjelmaan. Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtama konsortio tutkii kestävän kasvun edellytyksiä arkiliikunnan edistämisen keinoin. Konsortiolle myönnettiin noin 3,1 miljoonaa euroa seuraavalle kolmelle vuodelle, josta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan osahankkeen osuus on noin 400 000 euroa.

Terveet elämäntavat kestävän kasvun aikaansaajina (STYLE) -hankkeessa tutkitaan kestävän kasvun edellytyksiä arkiliikunnan edistämisen keinoin. Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä tehtävien interventioiden avulla pyritään aikaansaamaan sellainen lisäys arkiliikunnassa, joka näkyy kevyen liikenteen kulkutapaosuuden kasvuna ja tuottaa samalla tietoa kestävää kasvua tukevaan liiketoimintaan.

Jyväskylän osahankkeessa tutkitaan liikuntakäyttäytymisen trendejä lapsilla, nuorilla ja aikuisilla ja tavoitellaan arkiliikunnan lisäämistä kulkutapamuotoihin vaikuttamalla.  

- Ensimmäisessä vaiheessa tutkimme liikuntakäyttäytymisen trendejä jo olemassa olevista tutkimusaineistoista yhdistelemällä liikunta-aineistoja liikennekäyttäytymisen ja kulutustottumusten aineistoihin. Tavoitteena on saada aikaan muutos niihin tapoihin, joilla ihmiset kulkevat, terveyden edistämisen apulaisprofessori (1.1.2019 alk.) Sami Kokko liikuntatieteellisestä tiedekunnasta kertoo.

Harjoituskyytimuodot kehityskohteina

Jyväskylän interventiossa kohderyhmänä ovat JYP-juniorit, joka on yksi Suomen suurimmista jääkiekkojunioriseuroista.

- Urheilutoiminta useine harjoitustapahtumineen ja pelireissuineen aiheuttaa paljon kulkemista ja kuljettamista, Kokko sanoo.

Tutkimuksen tavoitteena on luoda erilaisia malleja ja mahdollisuuksia, joiden avulla voidaan vähentää junioreiden autokyyditystä ovelta ovelle. Urheiluseurojen ja valmentajien tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikuntaa myös harjoitusmatkojen aikana. Autoilun vähentämistä pohditaan myös kestävän kehityksen näkökulmasta.

- Voisiko osan matkoista kulkea fyysisesti aktiivisesti? Miten kimppakyydityksiä voidaan lisätä? Miten rakentamisessa otetaan huomioon tavaroiden säilytys hallilla? heittää Kokko ilmaan tutkimuksen osista.

Konsortioon kuuluu tutkijoita Jyväskylän yliopistosta, Turun yliopistosta, Suomen ympäristökeskuksesta, Teknologian tutkimuskeskuksesta sekä UKK-instituutista. STYLE-hanke tuo yhteen terveyden ja liikunnan edistämisen, liikennesuunnittelun ja ympäristönsuojelun näkökulmat tavalla, jossa otetaan huomioon myös uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Tampereen interventiossa tutkitaan, muuttaako kaupunkiin tuleva raitiovaunuliikenne asukkaiden kulkutapamuotoja ja Helsingissä tarkastellaan kaupungin uuden liikuntaohjelman vaikutuksia ihmisten fyysiseen aktiivisuuteen. Turussa kohderyhmänä ovat erityisryhmät.

Lisätietoja: