Tutkimusuutiset

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu mukana STN-rahoituksen saaneessa kiertotaloutta tutkivassa tutkimuskonsortiossa

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto STN on valinnut neljä uutta konsortiota Kestävän kasvun avaimet -ohjelmaansa.

Yksi rahoituksen saaneista on Tampereelta johdettava konsortio "Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin". Konsortiossa ovat mukana Tiina Onkila Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta, Pekka Jokinen Tampereen yliopistosta, Hanna Lehtimäki Itä-Suomen yliopistosta, Satu Teerikangas Turun yliopistosta, Juha Suonpää Tampereen ammattikorkeakoulusta ja Piia Nurmi Turun ammattikorkeakoulusta. Onkilan osuus rahoituksesta on 269 596 euroa.

Konsortio tutkii laaja-alaisesti kiertotaloutta vauhdittavia tekijöitä eli kiertotalouden katalyyttejä, jolloin ne voidaan valjastaa paremmin päättäjien ja yritysten käyttöön. Konsortio on laaja ja monitieteinen, ja siinä yhdistyvät teknologian, liiketoiminnan, politiikan, taiteen, lingvistiikan, lainsäädännön ja sidosryhmävuorovaikutuksen osaaminen.

- On hienoa päästä tekemään tutkimusta laajassa ja monitieteisessä CICAT2025-yhteistyöverkostossa, ja sitä kautta saada myös vaikutusmahdollisuuksia kiertotalouden kehittymiseen sekä laajempaan liiketoiminnan transformaatioon kohti kestävää kehitystä, kommentoi yliopistotutkija Tiina Onkila JSBE:stä. 

Jyväskylän yliopiston osuus hankkeesta keskittyy, yhteistyössä Turun yliopiston tutkijoiden kanssa, tunnistamaan kiertotalouden aktiivisia toimijoita, analysoimaan toimijoiden käytänteitä sekä proaktiiviseen toimijuuden merkitystä liiketoimintaekosysteemien kehittymisessä.

- Monialaisen tutkijatiimin voimin voidaan tunnistaa yhteiskuntaa läpileikkaavasti keinoja, joita voidaan hyödyntää kiertotalouteen siirtymisessä. Teeman tärkeydestä ja ajankohtaisuudesta kertonee myös se, että saimme hankkeelle mittavasti tukea sekä suomalaisilta yrityksiltä, kunnilta ja organisaatiolta että kansainvälisiltä tutkijoilta, kertoo konsortiota johtava apulaisprofessori Leena Aarikka-Stenroos Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Konsortion rahoituskausi on 1.11.2018 - 31.12.2021.

Kaikki rahoitusta saaneet hankkeet Suomen Akatemian sivuilla. 

Lisätietoja

Tiina Onkila

Yliopistotutkija

Kauppakorkeakoulu

tiina.onkila@jyu.fi

+358 40 5767 818