26.11.2018
Tutkimusuutiset
Yliopiston uutiset

Jyväskylän yliopistoon kaksi Media ja yhteiskunta -akatemiaohjelman hanketta

Suomen Akatemia on valinnut kymmenen hanketta tai hankekokonaisuutta eli konsortiota rahoitettaviksi Media ja yhteiskunta -akatemiaohjelmassa. Rahoitusta saa kaikkiaan 22 hanketta, joissa on mukana myös konsortioiden osahankkeet. Niitä rahoitetaan yhteensä kahdeksalla miljoonalla eurolla. Jyväskylän yliopisto sai kaksi uutta hanketta.

Karina-Horsti-1.jpg

Karina Horsti yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta sai 485 700 € hankkeeseen ”Karkotus mediavälitteisessä yhteiskunnassa: tunnetalous "pakolaisten vastaanottokriisin" jälkimainingeissa (DEMESO)”.

Hankkeessa tarkastellaan karkotusten vaikutuksia monitieteisesti tunteiden, julkisuuden, sosiaalisen median ja kansalaisliikkeiden kautta. Huomio keskittyy siihen, miten pakkopalautukset mahdollisesti vaikuttavat käännyttävään yhteiskuntaan – siis Suomeen. Hankkeessa selvitetään, miten käännytykset esimerkiksi vaikuttavat kansalaisten turvallisuuden ja kuulumisen tunteisiin sekä luottamukseen valtiota kohtaan.

WilskaTerhi-Anna.jpg

Myös median rooliin kiinnitetään huomiota: miten käännytysten vastustaminen on medioitunut ja millainen rooli mediateknologioilla, erityisesti sosiaalisen median alustoilla, on ihmissuhteiden muodostumisessa ja ylläpidossa karkotuksen eri vaiheissa.

Terhi-Anna Wilska yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta sai 315 700 € konsortiohankkeeseen ”#Agentit – Nuorten toimijuus sosiaalisessa mediassa”. Konsortion partnerina on Vilma Luoma-aho Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta. Luoma-ahon osuus on 242 700 €.  Muut partnerit ovat Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoulusta sekä Katariina Salmela-Aro Helsingin yliopistosta.

Vilma-Luoma-aho.jpg

Hankkeessa tutkitaan 13–19 -vuotiaiden nuorten toimintaa sosiaalisen median ympäristöissä. Huomiota kiinnitetään siihen, kuinka nuoret toimivat sekä vaikuttajina että vaikuttamisen kohteina, ja millaisia ovat heidän toimijuutensa hyvät ja huonot puolet.

Hanke selvittää, miten toimijuus sosiaalisessa mediassa on yhteydessä nuorten identiteettiin, maailmankuvaan, tunteisiin ja hyvinvointiin sekä turvallisuuden tunteeseen yksilöllisellä ja kansallisella tasolla.

Lisäksi tutkimus analysoi sosiaalisen median haasteita mediakasvatukselle sekä nuoria sosiaalisessa mediassa yksityisen ja kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. Tutkimustulosten perusteella tutkijat kehittävät käsitteellisiä ja käytännöllisiä työkaluja vahvistamaan nuorten positiivista toimijuutta ja medialukutaitoa sosiaalisen median ympäristöissä.

Kolmivuotiset hankkeet alkavat 1.1.2019.

Media ja yhteiskunta -akatemiaohjelma uudistaa suomalaista yhteiskunnan tutkimusta tuomalla yhteen eri tutkimusaloja ja lähestymistapoja ja kytkemällä ne ajankohtaiseen, yhteiskunnallisesti ratkaisevan tärkeään tematiikkaan. Ohjelman monitieteinen lähestymistapa pyrkii tunnistamaan, analysoimaan ja selittämään aiheeseen liittyviä yhteiskunnallisia käsitteitä, ilmiöitä ja kehityssuuntia – sekä avaamaan ratkaisujen ja yhteiskunnallisten valintojen horisontteja.

Lisätiedot:

Karina Horsti
karina.horsti@jyu.fi
040 805 3576

Terhi-Anna Wilska
terhi-anna.wilska@jyu.fi
040 805 4201

Vilma Luoma-aho
vilma.luoma-aho@jyu.fi
040 805 3098