Tutkimusuutiset
Yliopiston uutiset

Jyväskylän yliopiston laserlaboratorio Eurooppalaisen konsortion jäseneksi.

Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksen laserlaboratoriosta (Laserlab-NSC) tuli Laserlab-Europe:n täysjäsen konsortion yleiskokouksessa Salamancassa Espanjassa. Tiiviimpi työskenteleminen EU:n parhaiden laserlaboratorioiden kanssa avaa oven uusien kansainvälisten tutkimusverkostojen luomiseen.

Täysjäsenyys on tunnustus Nanotiedekeskuksessa (NSC) pitkään harjoitetulle kansainvälisesti arvostetulle laserperustaiselle tutkimukselle, jossa spektroskopian avulla tutkitaan erilaisia nanorakenteita esimerkiksi grafeenin kuvantamista, valovirityksen aiheuttamien muutosten ennustamista biomolekyyleissä ja kultananohiukkasten käyttöä virusten leimaamisessa.  

Sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa 30.10.2018 olivat mukana laserlaboratorion johtaja professori Mika Pettersson ja Jyväskylän lasertutkimuksen pioneeri emeritusprofessori Jouko Korppi-Tommola. Kokous pidettiin 800-vuotispäiviään viettävän Salamancan yliopiston arvokkuutta ja historiaa huokuvassa kokoustilassa.

- Tämän sopimuksen myötä Jyväskylän yliopiston lasertutkimus saa suoran vaikutusmahdollisuuden konsortion työskentelyyn sekä yhteydet korkeatasoiseen tutkimusympäristöön, kertoo Mika Pettersson.

Euroopan johtavien laserlaboratorioiden konsortio

Laserlab-Europe on 16 Euroopan unionin maassa toimivan 38 laserlaboratorion verkosto, jolla on 12 vuoden historia. Konsortion puitteissa EU:n tutkijoilla on ollut mahdollisuus tehdä kokeita palveluja tarjoavissa laboratoriossa vertaisarviointimenettelyn kautta. Jyväskylän lasertutkimus on Laserlab-Europe:n historian aikana hyödyntänyt mm. Lundin, Berliinin ja Milanon laitteistoja. Osa toiminnasta kohdistuu osallistuvien laboratorioiden verkostoitumisen edistämiseen mm. eri puolilla Eurooppaa pidettävissä koulutuksissa ja seminaareissa.

- Olen ollut konsortion ohjausryhmien työssä mukana alusta alkaen ja toiminut sen hyväksi, että Jyväskylän lasertutkimus saadaan hankkeisiin mukaan, toteaa Jyväskylän yliopiston laserlaboratorion perustaja emeritusprofessori Jouko Korppi-Tommola.

Salamancan kokouksessa EU-hankkeena toimivan Laserlab-Europe:n pohjalta muodostettiin uusi oikeustoimihenkilö Laserlab-Europe AISBL Belgian lainsäädännön alaisuudessa. Jyväskylän yliopisto on yksi sopijaosapuoli.

Lisätietoja