20.11.2018
Tutkimusuutiset

Kokeilevaa historian opetusta mysteerihuoneen tapaan

Pako- ja mysteerihuoneet ovat kasvavaa vapaa-ajan viihdettä, joiden lumovoima on niiden kyvyssä imaista osallistuja mysteerin jäljille. Mitä yhteistä tällä on historian opetuksen kanssa?

– Yllättävän paljon, toteaa opettajankoulutuslaitoksen lehtori Matti Rautiainen. – Koska käytössämme on aina vain rajallinen määrä tietoa historiasta, tutkiva historian oppiminen muistuttaa salapolisiin työtä. Toki ero rakennetun mysteerihuoneen ja todellisuuden välillä on siinä, että historia myös jää aina eräänlaiseksi mysteeriksi, toisin kuin huone, jossa mysteerille on myös ratkaisu.

Historian kouluopetus korostaa nykyisin historian taitojen oppimista, kuten lähteiden lukemista ja niiden tulkintaa. Opetuksen tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään paremmin paitsi historiallisen tiedon luonnetta, myös merkityksiä, joita historian ympärille muodostuu.

– Mysteerihuoneessa mallinnetaan historian tutkimista tavalla, jossa oppimisesta tulee vahvasti yhteisöllistä, kokemuksellista ja hauskaa, Rautiainen jatkaa.

Opetuskokeilu on osa Suomen akatemian rahoittamaa Engaging in disciplinary thinking: historical literacy practices in Finnish general upper secondary schools -hanketta, jota johtaa professori Minna-Riitta Luukka. Akatemiatutkija Simo Mikkosen johtamassa alahankkeessa Teaching historical literacy outside the box pyritään kehittämään ja tutkimaan uudenlaisia opetusmenetelmiä historian tekstitaitojen opettamisessa.

Mysteerihuoneet sijoittuvat vuoden 1918 tapahtumiin ja niillä on vahva kytkös silloisen Jyväskylän seminaarin toimintaan. Opetuskokeilu toteutetaan yhteistyössä, Teaching historical literacy outside the box –tutkimushankkeen, historian ja etnologian laitoksen sekä opettajankoulutuslaitoksen kesken. Huoneet sijaitsevat Jyväskylän yliopiston Seminarium-rakennuksessa viikon 47 ja niitä saapuu testaamaan opiskelijaryhmiä sekä lukioista että yläkoulusta. Historian aineenopettajaopiskelijoilla on ollut keskeinen rooli huoneiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Lisätiedot:

Matti Rautiainen, lehtori, opettajankoulutuslaitos, puh. 040 805 3368; matti.a.rautiainen@jyu.fi.

Anna Veijola, tutkijatohtori, historian ja etnologian laitos, puh. 040 805 3595; anna.veijola@jyu.fi.

Simo Mikkonen, akatemiatutkija, historian ja etnologian laitos, puh. 040 809 3949; simo.mikkonen@jyu.fi.

Riitta Tallavaara, yliopistonopettaja, opettajankoulutuslaitos, puh. 040 805 5002; riitta.k.tallavaara@jyu.fi.