Yliopiston uutiset

Korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille kotoutumiskoulutusta Jyväskylän yliopistossa

Korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille on kehitetty kieli- ja sisältöopintoja integroivaa koulutusmallia yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen, avoimen yliopiston ja opintopalveluiden kanssa.

INTEGRA on kaksivuotinen, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama pilottimalli maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on jatkaa keskeytyneitä opintojaan korkeakoulututkinnoksi tai täydentää jo opiskelemaansa tutkintoa suomalaisten pätevyysvaatimusten mukaiseksi.

Hankkeessa kehitettävällä mallilla halutaan edistää maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan, monikielistä osaamista sekä yliopistopedagogiikan kehittämistä.

- Jyväskylän yliopiston pilottihanke on ensimmäinen Suomessa ja ensimmäinen kerta, kun yliopisto lähtee tekemään kotoutumiskoulutusta, kertoo hanketta koordinoiva ja siinä opettava yliopistonopettaja Tuija Lehtonen.

Pilottivuosi päättymässä

INTEGRA-pilottiin otettiin vuoden 2018 alussa 21 opiskelijaa Jyväskylän yliopistoon. Yhtenä tavoitteena on, että mahdollisimman monella kurssilaisella on valmiudet opiskella suomalaisessa korkeakoulussa lisäopintoja tai lähteä työelämään omalla alallaan koulutuksen päätteeksi.

- Yhdeksän kuukauden pituinen kurssi päättyy joulukuussa, jolloin opiskelijoille tehdään jatkosuunnitelmia opiskeluista tai työnhausta. Heillä on työpaikan hakemisen lisäksi mahdollisuus hakea esimerkiksi englannin- tai suomenkielisille maisteriohjelmiin tai opiskelemaan ammattikorkeakouluun, Tuija Lehtonen kertoo.

Opinnot sisältävät esimerkiksi kieliopintoja suomeksi ja englanniksi, viestintä- ja tietotekniikkataitoja sekä suomalaisen opiskelukulttuurin ymmärtämistä ja opiskelutaitojen harjoittelua.

Kielitaidon kehittyminen opiskelijoille tärkeintä

INTEGRAssa mukana olevat opiskelijat ovat esimerkiksi suomalaisen puolison myötä Suomeen muuttaneita maahanmuuttajia. Kurssin aloittaneista 21 opiskelijasta on nyt mukana 17, poisjääneet opiskelijat ovat saaneet varsinaisen työ- tai opiskelupaikan muualta.

Yksi INTEGRAssa alusta asti mukana olleista opiskelijoista on venäläinen Anastasia Epifanova, 29. Hän muutti Suomeen miehensä opiskelujen myötä vuonna 2013. Epifanova oli opiskellut Venäjällä opettajaksi, mutta heikon suomenkielentaitonsa takia hän ei ole päässyt opiskelemaan Suomessa. Työharjoittelua Epifanova oli kuitenkin päässyt tekemään päiväkodeissa ja koulussa.

- INTEGRA-opiskelut ovat todella kehittäneet suomen kielen taitojani, Epifanova kertoo. Opettajat ovat taitavia; he kertovat miten esimerkiksi uutisia tai opetusta voi seurata ja käsittää mistä puhutaan, vaikkei ymmärtäisikään jokaista sanaa. Enää en käytä sanakirjaa jokaisen epäselvän sanan kohdalla, Epifanova nauraa.

Kielitaidon lisäksi opiskelun aikana ovat kehittyneet suomalaiset opiskelutaidot ja -tavat sekä tiedot opiskeluvaihtoehdoista Suomessa. INTEGRA-vuoden jälkeen Epifanovan tavoitteena on hakea Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan kasvatustieteitä suomen kielellä.

- Marraskuussa on mahdollista tehdä yleisen kielitutkinnon testi, ja jos saan siitä riittävän arvosanan, voin hakea opiskelemaan yliopistoon, Epifanova selvittää.

Vuonna 2015 Suomeen Irakista muuttaneen Mamoon Shatobin, 32, tavoitteena ovat myös lisäopinnot INTEGRA-vuoden jälkeen. Englanninkielen opettajana Irakissa työskennelleen Shatobin työnhakuyritykset eivät Suomessa onnistuneet, ja INTEGRA-opinnot ovatkin olleet hänelle hyvin mieluisia.

- Kielitaitoni on parantunut huomattavasti tämän vuoden aikana ja lisäksi tiedän esimerkiksi, miten kirjastossa toimitaan tai miten erilaisia ohjelmia käytetään ja tietokonetaitoni ovat parantuneet, Shatob luettelee.

Shatob haluaisi opiskella lähitulevaisuudessa maisterin tutkinnon englannin kielestä tai vaihtoehtoisesti kaupallista alaa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa englannin kielellä.

- Uskon, että monet maahanmuuttajat etsivät tämän tyyppisiä mahdollisuuksia integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan, Shatob sanoo.

Ensimmäiset INTEGRA-opiskelijat päättävät koulutuksensa joulukuussa 2018, ja hankkeen kokonaistoteutusaika Jyväskylän yliopistossa on 1.8.2017–31.7.2019.

- INTEGRA-vuodesta on saatu paljon hyviä kokemuksia, joita voidaan toivottavasti tulevaisuudessa käyttää ja hyödyntää laajemminkin korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotoutumistoimintojen kehittämiseksi, Lehtonen summaa.

Lisätietoja: