26.11.2018
Tutkimusuutiset

Suomalainen Ekapeli auttaa intialaislapsia lukemisenoppimisessa

Intiassa laadukas koulutus järjestetään usein englanniksi. Samaan aikaan vain joka kymmenes puhuu kieltä. Tutkimuksen mukaan suomalainen Ekapeli auttaa lapsia englannin kielen lukemisenoppimisessa jo varhaisessa vaiheessa.

Jyväskylän ylipistossa kehitetty ja vuonna 2004 julkaistu Ekapeli eli GraphoLearn tukee lasten lukemisenoppimista. Pelistä onkin tullut Suomessa tärkeä väline esimerkiksi erityisopetuksessa, sillä tutkimusten avulla kehitetty peli auttaa lapsia tehokkaasti lukemisenoppimiselle olennaisen kirjain-äänne vastaavuuden hahmottamisessa.

Ekapeli on Suomessa laajassa käytössä ja se on viime vuosina levinnyt tutkimuskäyttöön myös useisiin muihin maihin. Vuosien varrella on herännyt kysymys, voisiko pelistä olla apua myös vieraan kielen alkeiden oppimisessa. Nyt peli on pilotoitu Intiassa englanninkielen opetuksessa lupaavin tuloksin.

Intian yli 1,3 miljardista asukkaasta yli 100 000 000 on täysin lukutaidottomia. Maailman toiseksi suurimman koulutussysteemin omaavassa valtiossa koulutuksen taso vaihtelee suuresti ja lapsen koulutuksen mahdollisuudet ovat pitkälti kiinni hänen englannin kielitaidostaan. Intia on maana monikulttuurinen ja vain noin 10% väestöstä puhuu englantia. Tästä huolimatta laadukkaampaa opetusta on tarjolla usein vain englanniksi.

Pilottitutkimus ansaitsi gradupalkinnon

Jyväskylän yliopistossa kasvatustieteiden tohtoriopintojaan tekevä Priyanka Patel tutki maisterintutkielmassaan GraphoLearnin soveltuvuutta Intiassa englanninkielen lukemisenoppimisen tukena. Patelille myönnettiin Tampereella 15.-16.11. järjestetyillä kansallisilla Kasvatustieteen päivillä gradupalkinto ovia avaavasta tutkimuksestaan. Patel jatkaa tutkimusaiheen parissa myös tohtoriopinnoissaan.

Patelin tutkimuksen tulokset olivat selvät. GraphoLearnin käyttö johti äänne-kirjain –yhdistelmien tunnistamisen selvään parantumiseen. Pilottitutkimus avaa ovia GraphoLearnin soveltamiseen intialaislasten englanninkielen opiskeluun myös niille, joille kieli on vieras tai jotka tulevat köyhistä perheistä. Lukutaidon avulla lapsilla on mahdollisuus edetä opinnoissaan ja saada paremmat ainekset edetä elämässään.

Lisätietoja tutkimuksesta

Priyanka Patel, priyanka.v.patel@student.jyu.fi

Minna Torppa, minna.p.torppa@jyu.fi, puh.040 805 3538

Tutkimuksesta julkaistu artikkeli on luettavissa osoitteessa https://bit.ly/2K7Caza