13.11.2018
Tutkimusuutiset

Suuryritysten ja verottajan uusi yhteistyö herättää tunteita Pohjoismaissa

Verohallinnon ja suuryritysten välinen syvennetty asiakasyhteistyö on ollut vastatuulessa Ruotsissa - Suomessa toiminta edennyt OECD:n suosittelemalla tavalla.

OECD:n jäsenmaiden veroviranomaisten tavoitteena on viimeisimmän vuosikymmenen aikana ollut siirtyä suuryritysten veroasioissa entistä reaaliaikaisempaan ja yhteistyöhön perustuvaan malliin. Tällaisen niin sanotun syvennetyn asiakasyhteistyön tavoitteena on saavuttaa ennakoiva ja mahdollisimman toimiva tapa hoitaa asioita verohallinnon ja verovelvollisen välillä.

Syvennetty asiakasyhteistyö parantanut keskustelua Suomessa

FairTax-hankkeessa on vertailtu syvennettyyn asiakasyhteistyöhön liittyviä kokemuksia Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vaikka maat ja niiden toteuttamat uudistukset ovatkin hyvin samankaltaisia, vaihtelevat kokemukset ja ohjelmassa saavutetut tulokset suuresti.

Suomessa syvennetyn asiakasyhteistyön ohjelma on tutkimuksen mukaan parantanut verottajan ja suuryritysten välistä keskustelukulttuuria. Suomessa toteutettu syvennetty asiakasyhteistyö on hyvä esimerkki siitä, kuinka OECD:n suositusten pohjalta on onnistuttu kehittämään uusia yhteistyö- ja toimintakäytäntöjä.

Hankkeen tulokset osoittavat myös, että Ruotsissa toteutettu syvennetty asiakasyhteistyö kohtasi laajalti vastarintaa. Kritisoijien mukaan ohjelma on ristiriidassa Ruotsin verolakien kanssa esimerkiksi veroasioiden luottamuksellisuuden ja verovelvollisten tasavertaisen kohtelun osalta. Tällä hetkellä ohjelma elää hiljaiseloa ja vain kourallinen yrityksiä osallistuu siihen. Ruotsin tapaus onkin tutkijoiden mukaan äärimmäinen esimerkki syvennetyn asiakasyhteistyön nostattamasta julkisesta kritiikistä.

Yrityksen toimintakulttuuri merkittävässä asemassa syvennetyn asiakasyhteistyön onnistumisessa

Syvennetyn asiakasyhteistyön saama vaihteleva vastaanotto eri maissa johtuu tutkijoiden mukaan monista tekijöistä. Näitä ovat esimerkiksi rakenteelliset esteet, joihin kuuluvat muun muassa lakiseikat ja organisaatioiden sisäiset toimintaperiaatteet sekä juurtunut toimintakulttuuri. Myös verohallinnon ja suuryrityksen sekä näitä edustavien työntekijöiden välinen luottamus tai sen puute olivat merkittäviä tekijöitä syvennetyn asiakasyhteistyön onnistumisessa.

FairTax-hankkeen tuloksia esiteltiin 7.11.2018 Brysselissä järjestetyssä ”Stuck in the past or on the way to new practices? The future of Cooperative Compliance” -seminaarissa, joka keräsi laajasti osallistujia eri maiden verohallinnoista, OECD:stä, EUsta, yliopistoista ja yrityksistä. FairTax on Euroopan unionin tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horizon 2020:n rahoittama hanke. Hankkeessa on mukana yksitoista yliopistoa yhdeksästä maasta. Suomesta hankkeeseen ovat osallistuneet professori Jukka Pellinen, yliopistonopettaja Jaana Kettunen ja tohtorikoulutettava Tuulia Potka-Soininen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Lisätietoja: professori Jukka Pellinen, puh.: +358 50 4280 803,
Viestintäharjoittelija Miia Luoma, puh. +358 40 8054 636