Tutkimusuutiset
Yliopiston uutiset

Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimusyhteistyö keskisuomalaisten toimijoiden ja kansallisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kesken tiivistyy

Perjantaina 23.11. järjestettiin Jyväskylän yliopistossa laaja yhteistyötapaaminen Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän KeHOn tutkimustoimijoiden ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kesken. Tapaamiseen osallistui 40 tutkijaa ja asiantuntijaa Jyväskylästä sekä seitsemän THL:n johtajaa ja tutkijaa

- Haluamme tuoda keskisuomalaista ihmislähtöistä hyvinvointiosaamista aiempaa vahvemmin mukaan kansalliseen kehittämistyöhön. Tästä kehittäjäkumppanuudesta neuvoteltiin elokuussa 2018 sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n johdon kanssa. Työmme keskiössä on ihmistä autonomisena toimijana korostava näkökulma, monitieteisyys sekä painopisteen siirtäminen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja ongelmien ehkäisyyn, kertoo tapaamista järjestänyt erityisasiantuntija, dosentti Päivi Fadjukoff Jyväskylän yliopistosta.

- Yhteen kokoontunut tutkijajoukko on vahva osoitus siitä monipuolisesta työstä, jota olemme Keski-Suomessa jo pitkään tehneet ihmislähtöisen hyvinvointiosaamisen edistämiseksi ja myös viemiseksi käytäntöön. Tarvitsemme eri tieteenalojen vuoropuhelua ja osaamisen yhdistämistä. Kokonaisvaltainen ihmisen näkökulma on tärkeä myös meille lääkäreille, tähdentää tutkimusprofessori, palkittu kirurgi ja syöpätutkija Jukka-Pekka Mecklin.

THL:n hyvinvointiosaston johtaja Tuire Santamäki-Vuori esitteli THL:ssä parhaillaan käynnissä olevaa tutkimusohjelmauudistusta, jonka tavoitteena on vahvistaa ja selkiyttää tutkimuksen asemaa laitoksessa. Samalla halutaan tarjota THL:n kokoamia kansallisesti tärkeitä tutkimus- ja indikaattoriaineistoja laajasti tutkijoiden käyttöön.

- Vaikka asiantuntijalaitoksena tarvitsemme myös omaa tutkimusta, on selvää, ettemme voi kattaa koko laajaa terveyden ja hyvinvoinnin kentän tutkimusta omin voimin. Tarvitsemme yhteistyötä yliopistojen kanssa ja haluamme koota alan ekosysteemiä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, painotti johtaja Santamäki-Vuori.

- Saimme kuulla hienon kavalkadin lyhyitä tutkimusesittelyjä, jotka avasivat oivallisesti teemoja, joissa meillä varmasti on yhteistyön mahdollisuuksia. Tilaisuuden runsas osanotto viesti myös aidosta kiinnostuksesta yhteistyöhön. Tästä on hyvä jatkaa tutkimusyhteistyötä yhteiskunnan kannalta merkityksellisten, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä turvaavien teemojen parissa, arvioi Santamäki-Vuori.

Tapaamisessa sovittiin yhteistyön syventämisestä tutkimusteemoittain. Ensimmäisiksi teemoiksi nousivat lapset, nuoret ja perheet sekä tekoälyn hyödyntäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, joiden osalta yhteistyö jatkuu vielä tänä vuonna.

Lisätietoja: