Yliopiston uutiset

Tutkimuksen avulla tehokkaita keinoja hyvinvoinnin edistämiseen

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, miten tutkimuksen avulla etsitään tehokkaita keinoja hyvinvoinnin edistämiseen!

PROMEQ-hanke jalkautuu maakuntiin. Osallistava ja vaikuttava hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -hankekokonaisuus esittelee osahankkeiden tuloksia ja kokemuksia alueellisessa seminaarissa Jyväskylässä 13.11. Vastaavat tilaisuudet järjestetään myös Joensuussa ja Kuopiossa alkuvuodesta 2019.

Perinteiset menetelmät terveyden ja hyvinvoinnin eriarvoisuuden kaventamiseksi eivät onnistu saavuttamaan haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä. Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama PROMEQ-hankekonsortio etsii vaikuttavia keinoja eriarvon vähentämiseen ja tuottaa päättäjille uutta tietoa terveys- ja hyvinvointierojen yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista tekijöistä ja niiden keskinäisistä mekanismeista.

PROMEQ-osahankkeet ovat toteuttaneet interventioita Keski-Suomessa, Pohjois- ja Etelä-Karjalassa sekä Pohjois-Savossa, erinomaisessa yhteistyössä maakuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Alueellisten seminaarien järjestelyissä ovat mukana Siun Sote, Keski-Suomi 2021 ja PoSoTe.

Seminaareissa keskustellaan pitkäaikaistyöttömien hyvinvoinnista ja monialaisten yhteispalveluiden tarpeesta, ikäihmisten palveluohjauksen vaikutuksista hyvinvointiin sekä sosiaalisen markkinoinnin kustannusvaikuttavuudesta. Kunkin alueen erityispiirteitä päästään vertaamaan koko maan tilanteeseen.

Paikallisilla asiantuntijoilla ja alueellisilla toimijoilla on seminaareissa tärkeä rooli kommentoimassa tutkijoiden johtopäätöksiä ja suosituksia. Loppukeskusteluissa etsitään käytännön keinoja tutkimustulosten hyödyntämiseksi.

Seminaarit ovat maksuttomia. Niihin kutsutaan erityisesti alueellisia päättäjiä, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia sekä PROMEQ-hankkeen alueellisia yhteistyökumppaneita ja hankkeen tutkimuksissa mukana olleita.


PROMEQ-hankkeen Keski-Suomen seminaari

Aika: 13.11.2018 12.00–16.00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Keskussairaalantie 2, Opinkivi, OPK141


Ohjelma:

1) PROMEQ-hankkeen lyhyt esittely

2) Sosiaalinen laatu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen viitekehyksenä – Keski-Suomi vs. muut ja koko maa,

  • Tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas, Itä-Suomen yliopisto
  • Kommentaattori: Dosentti Päivi Fadjukoff JYU/Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä (KeHO)

3) PROMEQ-interventioiden tulokset ja kokemukset

Pitkäaikaistyöttömien hyvinvointi ja monialaiset yhteispalvelut

  • Professori Mikko Mäntysaari ja tutkija Sami Ylistö, Jyväskylän yliopisto
  • Kommentaattori: Anu Pihl, Keski-Suomi 2021

Ikäihmisten keskuudessa toteutettu palveluohjauksellinen interventio ja sen hyvinvointivaikutukset

  • Tutkija Sirpa Kannasoja, Jyväskylän yliopisto
  • Kommentaattori: Hankepäällikkö Eeva-Liisa Tammi, Kukoistava Kotihoito -hanke

4) Onko sosiaalinen markkinointi kustannus-vaikuttavaa? Esimerkkeinä NEETit ja pitkäaikaistyöttömät

  • Professori Pekka Rissanen, Tampereen yliopisto

5) Loppukeskustelu – Miten PROMEQ tuloksia ja kokemuksia tulisi jalkauttaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen Keski-Suomessa?

  • 1. Puheenvuoro: Mikael Palola, sote-vastuuvalmistelija, Keski-Suomi 2021


Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas
050 323 4020
tomi.maki-opas@uef.fi

www.promeq.fi