Seminaarit

Työelämäseminaareissa pohditaan, mikä biologista tulee isona?

Aika:

26.11.2018 — 30.11.2018


Sijainti: Ylistonmaki, bio- ja ympäristötieteiden laitos
Työelämäseminaarit osana bio- ja ympäristötieteilijöiden opiskelijaseminaariviikkoa.

Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos järjestää 26.–30.11.2018 opiskelijoille ja ohjaajille suunnatun seminaariviikon. Tapahtuman osana ovat ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarkoitetut työelämäseminaarit, joista varten opiskelijat ovat haastatelleet oman alansa ammattilaisia niin yliopistosta, tutkimuslaitoksista, yrityksistä kuin koulumaailmastakin. Seminaareissa opiskelijat esittävät toisilleen haastattelujen tulokset, esimerkiksi millaisia uravaihtoehtoja biologeilla voi olla ja mitkä opinnot ovat jo työssä olevien mielestä olleet oleellisen tärkeitä heidän urallaan.

Työelämäseminaarien lisäksi seminaariviikolla varttuneemmat opiskelijat pääsevät esittelevät toisilleen suunnitelmiaan ja tuloksiaan omasta kandidaattitutkielmastaan tai pro gradu -tutkielmastaan. Uutena kokeiluna maisteriseminaareissa on, että opiskelijat saivat valita tekevätkö he suullisen esityksen, lyhyemmän suullisen esityksen ja posterin aiheesta tai videon. Ensimmäisellä kokeilukerralla kaksi opiskelijaa on tehnyt käsikirjoitetun videon pro gradu –aiheestaan. Voisiko videoiden laajempi käyttö jatkossa auttaa opiskelijoita erottautumaan työhaastatteluissa?

Parhaat pro gradu –tutkielmat ja esitykset palkitaan perjantaina 30.11.2018.

Seminaarit järjestetään Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella Ylistönrinteellä. Vuosittain laitoksen opetusohjelmassa on varattu yksi viikko syksyisin ja yksi viikko keväisin näille kaikille yhteisiin seminaareihin.

Seminaarit ovat avoimia kaikille yliopistolaisille. Tervetuloa kuuntelemaan mielenkiintoisia uratarinoita ja tutkimusaiheita!

Lisätietoja: