Tutkimusuutiset

Uusi työkalu digitaalisen opetuksen ja oppimisen tukemiseen kouluissa

Euroopan komissio esitteli uuden työkalun, jolla autetaan kouluja arvioimaan, miten ne käyttävät digitaalista teknologiaa opetuksessa ja oppimisessa. Työkalu on käytettävissä myös suomen kielellä ja Jyväskylän yliopisto koordinoi sen lokalisointia.

EU:ssa 76,7 miljoonalle opiskelijalle ja opettajalle 250 000 koulussa tarjotaan mahdollisuus ottaa käyttöön SELFIE- itsearviointityökalu (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies).

- SELFIE kannustaa pohtimaan esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Osallistuvatko opettajat oppilaitoksen digitaalisen strategian laadintaan? Oppivatko oppilaat hyödyntämään tietoa kriittisesti? Arvostetaanko oppilaiden koulun ulkopuolella hankkimia digitaalisia taitoja? Onko koulussa ohjeet datan turvalliseen ja vastuulliseen käyttöön?, kuvailee pilotointivaiheen kansallinen koordinaattori Kari Kankaanranta informaatioteknologian tiedekunnasta.

Koulut voivat tämän työkalun avulla suunnitella opetus - ja oppimistekniikoiden järkevää ja kattavaa käyttöönottoa. Kaikki asiasta kiinnostuneet koulut, ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulut sekä ammattikoulut, voivat kirjautua SELFIE-alustalle ja tehdä itsearvioinnin koulustaan. Komission tavoitteena on, että väline saavuttaa vuoden 2019 loppuun mennessä miljoona opiskelijaa, opettajaa ja koulunjohtajaa.

Koulujen digitaalisen osaamisen omakuvaa vahvistetaan SELFIE-työkalulla

- Oppilaitosten kesken on eroja missä määrin ja millä tavoin opetuksessa ja oppimisessa hyödynnetään digitaalista teknologiaa. Tavoitteena on, että jokaisella oppijalla on tasavertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen digitaaliseen oppimiseen, kertoo tutkija Veera Kenttälä.

SELFIE-työkalulla oppilaitokset voivat arvioida omaa digitaalista kyvykkyyttään ja osaamistaan. Itsearviointiväline tuottaa kouluille tietoa nykytilanteen lisäksi tarvittavista kehittämissuunnista ja -alueista. Oppilaitokset saavat SELFIEn käyttöön ilmaiseksi.

SELFIEn kehittämistä koordinoi EU:n Joint Research Center ja kehittämistyöhön ja pilotointiin osallistui useita maita eri puolilta Eurooppaa. Kaiken kaikkiaan pilotointiin osallistui 14 maasta yhteensä 650 koulua ja 67 000 vastaajaa.

Suomessa lokalisoinnista ja pilotoinnista vastasi Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta yhteistyössä koulutuksen tutkimuslaitoksen ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Pilotointiin osallistui yhteensä 11 oppilaitosta eri puolilta Suomea. Vastaajia oli 695, joista oppilaita 446, opettajia 162 ja koulun johtajia 37. Osallistujat kokivat Selfien käyttökelpoiseksi oppilaitoksen strategian kehittämistyössä.

Tällä hetkellä Jyväskylän yliopisto osallistuu opettajien digitaalisen osaamisen itsearviointityökalun kehittämistyöhön (DigCompEdu-Digital Competence for Educators). Keväällä 2019 toteutetaan ensipilotointi useiden Euroopan maiden kouluissa, myös Suomessa. Oppilaitokset ovat tervetulleita osallistumaan uuden työkalun pilotointiin.

Lisätietoja

Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta, pilotin kansallinen koordinaattori Kari Kankaanranta, kari.t.kankaanranta@jyu.fi
Tutkija Veera Kenttälä, veera.kenttala@jyu.fi, puh. 040 805 4974
Tiedottaja Kati Valpe, viestinta@jyu.fi, puh. 0400 247 458

Innovative Learning Environments: www.jyu.fi/it/digcomp
SELFIE-verkkosivut, sisältää videon
Tietosivu SELFIE-työkalusta

SELFIE Twitterissä: #SELFIE_EU