23.11.2018
Tutkimusuutiset

Vuoden Nuori Fyysikko palkittiin toistamiseen

Matemaattisten ja luonnontieteellisten alojen akateemisten Ry MAL ja Tekniikan Akateemiset TEK ovat palkinneet Risto Ojajärven pro gradu -tutkielman Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselta. Ojajärven pro gradu palkittiin jo toisen kerran. Vuoden 2018 alkupuolella hänelle myönnettiin Vuoden Nuori Fyysikko 2017 –palkinto Suomen Fyysikkoseuran toimesta.

Risto Ojajärven pro gradu –työn aihe "Electron-phonon interaction in flat-band superconductivity" tutkii suprajohtavuutta teoreettisesti uudella tavalla eli suprajohtavuutta tarkastellaan tasovyöllä niin, että elektronien ja hilavärähtelyiden välinen vuorovaikutus huomioidaan täsmällisesti.

- Tasovöiden fysiikka on kiinnostavaa, sillä elektronien liike-energia on niissä häviävän pieni, jolloin vuorovaikutusilmiöt korostuvat. Myös heikkojen voimien välittämä suprajohtavuus on voimakkaampaa tasovyömateriaaleissa verrattuna perinteisiin suprajohtaviin materiaaleihin, jotka ovat yleensä metalleja, kertoo Ojajärvi.

Tasovyömateriaalit ovat yleensä keinotekoisia materiaaleja, joita luodaan nanovalmistusmenetelmin. Suprajohtavuus on ilmiö, jossa aineen sähkönvastus katoaa äkillisesti lämpötilan laskiessa tietyn kriittisen pisteen alapuolelle. Suprajohtavuutta hyödynnetään tällä hetkellä esimerkiksi lääketieteellisissä MRI-magneettikuvantamislaitteissa ja erikoisherkissä säteilyilmaisimissa.

Työn ohjaajana toimi Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen professori Tero Heikkilä.

Matemaattisten ja luonnontieteellisten alojen akateemisten Ry MALin ja Tekniikan Akateemiset TEKin palkinto jaettiin torstaina 22.11.2018 TEKin valtuuston syyskokouksessa.

Ojajärvi on kotoisin Alajärveltä. Hän on valmistunut kuvataitelijaksi vuonna 2015 ja filosofian maisteriksi 2017 Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselta pääaineena teoreettinen fysiikka. Tällä hetkellä Ojajärvi työskentelee jatko-opiskelijana fysiikan laitoksella.

Lisätietoja:

Risto Ojajärvi, risto.m.m.ojajarvi@jyu.fi

Linkki pro gradu –työhön https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/54058

Linkki tutkielman pohjalta tehtyyn artikkeliin https://doi.org/10.1103/PhysRevB.98.054515