Yleisöluennot

Yleisöluento luonnonolojen ja ihmisen toiminnan heijastumisesta maisemataiteeseen

Aika:

10.12.2018 14:00 — 16:00


Sijainti: Ylistonrinne, Fysiikan laitoksen luentosali FYS1
Emeritusprofessori Pekka Niemelä Turun yliopistosta saapuu Jyväskylään maanantaina 10.12.2018 klo 14:00-16:00 luennoimaan aiheesta ”Vaelluksia maisemaan: Ekologian ja ympäristömuutoksen heijastuminen maalaustaiteeseen antiikista nykyaikaan”.

Luennolla Pekka Niemelä tarkastelee taidehistorian ja luonnontieteen keinoin, esimerkiksi miten luonto kasveineen ja eläimineen, luonnonolot sekä ihmisen toiminta, kuten metsien hakkuut, karjanlaidunnus ja teollinen vallankumous heijastuvat maisemataiteeseen, erityisesti merimaalaukseen. Luento johdattaa ajatuksiamme siihen, että meren ja kiven dialogi on Euroopan maalaustaiteen loputtomien merimaisemien ja rannikon kuvien tärkein yhteinen nimittäjä ja lanseeraa käsitteen litoraalimaisema. Se korostaa maisemaelementtien ekologista vuorovaikutusta ja sen merkitystä historian eri vaiheissa. Maalaus ei pelkästään kuvaa maisemaa, vaan taiteilija kutoo siihen oman käsityksensä maailmasta. Taide on historian peili, mutta se ei koskaan ole suora kuva todellisuudesta. Luento kuljettaa meidät varhaisesta Mesopotamiasta 1900-luvun Eurooppaan, erityisesti merellisiin maisema-aiheisiin ja rantavyöhykkeiden tutkimattomiin tarinoihin. Se tarjoaa elämysmatkan luonnon ja ihmisen muovaaman maiseman estetiikkaan ja esittelee kuvataiteen avulla ihmisen ja luonnon vuosisatojen saatossa aiheuttaman rannikoiden maisemamuutoksen. Ekologian ja kulttuurin symbioosi kulkee punaisena lankana läpi kirjan. Teemoina ovat myös historiallisesti merkittävä ”maailman parhaan laivapuun” eli setrin kohtalo ja aikamatka antiikin maisemaan Odysseuksen harharetkiä seuraten.

Luento on suomenkielinen ja se kuuluu Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteen laitoksen Tiede ja yhteiskunta -kurssiin, mutta on avoin kaikille taiteen, luonnon ja ympäristömme muuttumisen sidoksista kiinnostuneille. Professori Pekka Niemelä on luonnontieteiden lisäksi intohimoisen kiinnostunut historiasta ja taiteesta ja tullee luennossaan avaamaan meille aivan uuden sivistyksellisen ja monitieteellisen maailman.

Lisätietoja: