05.11.2018
Opiskelu-uutiset

Yli­opis­ton stra­te­gia­työ ete­nee ke­hit­tä­mis­oh­jelmiin

Yliopiston strategiatyö jatkuu syksyn aikana viiden kehittämisohjelman laatimisella. Pop up 2 -kampanjassa kerätyt kommentit ja palautteet missiosta ja visiosta vahvistivat kevään aikana nousseita teemoja.
Yliopiston strategiatyö etenee kehittämisohjelmiin

Missio ja visio herättivät hyvää keskustelua ja saivat peräti 150 kommenttia. Asiakokonaisuutta käsiteltiin myös yliopistokollegiossa 30.10.2018. Arvoista tärkeimmiksi koettiin avoimuus, luottamus, laatu sekä eettisyys. Yhteisön näkemykset missiosta ja visiosta ymmärrettävästi vaihtelivat, mutta palautteesta nousi selkeitä teemoja, jotka huomioiden yliopiston hallitus vahvistaa mission ja vision kokouksessaan 12.12.2018.  

Kehittämisohjelmissa täsmentyvät tulevien vuosien strategiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Kehittämisohjelmien laatimisessa hyödynnetään aikaisempaa strategiatyön yhteydessä tuotettua laajaa aineistoa, ja yliopistoyhteisö pääsee osallistumaan ohjelmien laatimiseen syksyn ja alkuvuoden aikana.   

Kehittämisohjelmia valmistellaan ohjausryhmissä: 

Kehittämisohjelma ja työnimi

Ohjausryhmä

 Koulutuksen kehittämisohjelma; JYU Identity

 Koulutusneuvosto

 Tutkimus, innovaatio- ja infrastruktuuriohjelma; Maailmanluokan tutkimusympäristö ja tutkimuksen tuki

 Tiedeneuvosto

 Osaava, luova ja hyvinvoiva yliopistoyhteisö

 Osaava, luova ja hyvinvoiva yliopistoyhteisö -kehittämisryhmä

Vetovoimainen kampus 

Kampuksen kehittämisryhmä

 Digiohjelma; Smart Campus

 

Digiohjelman ohjausryhmä 

Sekä digiohjelman teemakokonaisuuksien ohjausryhmät:

Oppimisen ja koulutuksen digitalisaation ohjausryhmä

Tutkimuksen digitalisaation ohjausryhmä

Älykkäät digiympäristöjen ohjausryhmä

 

Ohjelmia laativat ryhmät kokoontuvat ensimmäistä kertaa yhdessä 5.11.2018 käynnistämään työskentelynsä. Tavoitteena tilaisuudessa on tunnistaa kuhunkin kehittämisohjelmaan sisältyvät temaattiset alueet sekä suunnitella aikataulu työn valmiiksi saattamiseksi. Kerromme Intranet Unossa työn etenemisestä säännöllisesti.

Lisätietoja:

Pop up 2 -kampanjan tulokset

uno.jyu.fi/fi/yliopisto/visio2030

Kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen 
jarkko.pirkkalainen@jyu.fi, 040 737 3364