12

DEMO Seminar: Data, Machine Learning and Decision Making
18.12.2018 klo 10.1514.00

Welcome to the DEMO seminar on different aspects of Decision Analytics! DEMO (Decision Analytics utilizing Causal Models and Multiobjective Optimization) is a profiling area of the University of Jyväskylä focusing on different elements of data-driven decision support, http://www.jyu.fi/demo. This seminar is aimed at all those who are interested in using data in different ways in decision making.

Suomi 6. joulukuuta sata vuotta sitten: Romahtanut demokratia?

Joulukuun 6:na päivänä vuonna 1918 itsenäinen Suomi täytti yhden vuoden. Mutta juhlia ei ollut, oli vain tavallinen perjantai askareineen. Jotkut ehkä muistelivat vuoden takaista eduskuntakeskustelua. Se oli päättynyt porvaripuolueiden ja sosialidemokraattien riitaan siitä, millä keinoin itsenäisyysasiassa pitäisi edetä.

Pe­da­go­gi­nen per­jan­tai: Huo­leh­dit­ko omas­ta hy­vin­voin­nis­ta­si?
14.12.2018 klo 13.0014.30

Tule ja anna joululahja itsellesi! 14.12. tutustutaan siihen, millaista apua mindfulness tarjoaa omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen ja stressinhallintaan. Opettajat, opiskelijat ja kaikki yliopistolaiset – lämpimästi tervetuloa! Pedagoginen perjantai eli PEPE on yliopistolaisten yhteisen keskustelun ja pedagogisen tuulettamisen pönötysvapaa foorumi kerran kuussa.

Uusi teos luo katsauksen matematiikan opetukseen ja oppimiseen

Vaikka suomalaisten peruskoululaisten matematiikan taidot ovat edelleen kansainvälisessä vertailussa hyvällä mallilla, on osaamisessa tapahtunut myös huolestuttavia muutoksia. Viime vuosina matematiikan osaaminen ja sen opiskeluun liittyvät asenteet ovat heikentyneet. Uusi kirja tarkastelee matematiikan opetusta ja oppimista useista näkökulmista ja tarjoaa laajan kokonaiskuvan näihin vaikuttavista tekijöistä.

Sosiaaliset robotit ovat miellyttäviä ja ihmisenkaltaisia

Nykyään on jo vaikea löytää paikkaa, jossa robotteja ei voisi odottaa tapaavansa. Robotiikan edelläkävijämaana pidetystä Japanista löytyy esimerkiksi hotelleja, jotka ovat korvanneet ihmistyöntekijät roboteilla. Tämä tuntuu kuitenkin olevan vain alkua robotisaatiolle. Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan robotiikan tutkimusryhmän tutkijat tarkastelivat sosiaalisten robottien ohjelmointia, rakennetta, käyttömahdollisuuksia, sekä niiden käyttöön liittyviä haasteita.

Innovaatioyksikkö on lisännyt Jyväskylän seudun kilpailukykyä ja eri alojen kiinnostusta teknologiaratkaisuihin

Päivälleen tasan vuosi sitten (11.12.2018) Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksen neljännessä kerroksessa avattiin IBM:n ja yliopiston yhteinen innovaatioyksikkö, jonka tarkoituksena on lisätä huipputeknologioiden hyödyntämisen osaamista ja tietoisuutta Jyväskylän seudulla. Ensimmäinen toimintavuosi on osoittanut sen, että toimintaa pitää jatkaa ja laajentaa entisestään.

KUMU eli kuinka kulttuurien tutkimus hyppää norsunluutornista

Suomen yliopistoissa on monia pieniä oppiaineita, jotka tutkivat kulttuurisia ilmiöitä. Niissä annetaan laadukasta opetusta ja tutkitaan ajankohtaisia aiheita, mutta niiden tarjoamissa työelämäsisällöissä ja työllisyysnäkymissä on parantamisen varaa. Tämä yhdessä suomalaisia korkeakouluja kurjistuttaneiden säästötalkoiden kanssa sai Jyväskylän yliopiston etnologian ja antropologian ja kulttuuripolitiikan oppiaineet uudistustoimiin.

Tommi Jantunen suomalaisen viittomakielen professuuriin

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on ottanut suomalaisen viittomakielen professorin tehtävään filosofian tohtori, dosentti Tommi Jantusen 1.12.2018 alkaen. Tehtävä sijoittuu kieli- ja viestintätieteiden laitokselle humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

Karjalan Sivistysseuran gradupalkinto Antti Makkoselle

Karjalan Sivistysseura julkisti 110-vuotisjuhliensa yhteydessä vuonna 2016 gradupalkinnon kiinnostavasta Karjalaa käsittelevästä opinnäytetyöstä. Palkinto jaetaan nyt vuonna 2018 toisen kerran koskien vuosina 2017 ja 2018 valmistuneita töitä.