Väitösuutiset

Väitös: 7.2.2019 Kulttuurinen tausta vaikuttaa kykyymme omaksua uusia teknologioita (Sanakulov)

Aika:

7.2.2019 12:00 — 15:00


Sijainti: Mattilanniemi, Ag Delta
MBA Nodir Sanakulovin markkinoinnin väitöskirjan "Mobile Technology Adoption and the Effects of Cultural Factors" väitöskirjan tarkastustilaisuus.

Älypuhelimen merkitys ihmisen elämässä kasvaa jatkuvasti niin työ- kuin yksityiselämän puolella. Perinteisesti kasvokkain tarjotut palvelut ovat nykypäivänä yhä useammin siirretty mobiililaitteiden näytöllä käytettäviksi. Markkinoinnin väitöskirjassaan MBA Nodir Sanakulov tutki kulttuurisen taustan vaikutusta kyvyssä omaksua uusia mobiiliteknologioita.

- Omaksumiskykyyn vaikuttaa useita kulttuurisia taustatekijöitä. Eri kulttuurit asettavat asiat erilaiseen tärkeysjärjestykseen, mikä puolestaan vaikuttaa siihen, kuinka joku tietty uusi teknologia omaksutaan, kertoo Sanakulov.

Väitöstutkimuksessa tätä tutkittiin vertailemalla eri kulttuureista kerättyjä aineistoja. Tutkimuksessa pyritään määrittämään yleinen omaksumisaste, sekä löytämään siinä eroja etnisten ryhmien välillä. Aineistoa kerättiin Etelä-Koreasta, Turkista ja Uzbekistanista.

- Tulokset tukevat aiempaa tutkimusta ja vahvistavat kulttuurisen taustan merkityksen omaksuessa teknologioita. Lisäksi tutkimuksen avulla pystyy kohdentamaan keskeisimmät muuttujat kussakin etnisessä ryhmässä, Sanakulov toteaa. - Näiden ryhmän sisäisten muuttujien voimasuhteiden havaittiin myös vaihtelevan ajan kuluessa.

Mobiiliteknologioita käytetään nykyään myös yrityksissä myynnin automatisoinnin välineenä. Tutkimuksessa luodaan ehdotuksia, jolla tällaiset teknologiat saadaan entistä paremmin valjastettua myyjien käyttöön.

- Tehostamisen varaa tässä on vielä paljon. Esimerkiksi hyvälle, mobiilioptimoidulle sisäisen viestinnän kanavalle on tutkimuksen mukaan paljon tilausta. Myyjien välinen kommunikointi, myyntitietojen jakaminen tai kysymysten esittäminen ovat asioita, joita myyjät toivovat tällaisilla sovelluksilla helpottavansa, pohtii Sanakulov.

Sanakulov on valmistunut taiteiden kandidaatiksi Delhin yliopistolta vuonna 2006 ja kauppatieteiden maisteriksi Konkukin yliopistolta vuonna 2012. Vuodesta 2012 lähtien hän on ollut Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa tohtoritutkijana. Vuosina 2010-2012 hän työskenteli lisäksi TSN Research Internationalin palveluksessa tutkimusasiantunijana Soulissa Etelä-Koreassa.

MBA Nodir Sanakulovin markkinoinnin väitöskirjan "Mobile Technology Adoption and the Effects of Cultural Factors" väitöskirjan tarkastustilaisuus torstaina 7.2.2019 Agoran salissa Ag Delta klo 12 - 15. Vastaväittäjänä professori Hannu Saarijärvi (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Heikki Karjaluoto (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Väitös on julkaistu sarjassa JYU Dissertations numerona 55, 63 s., Jyväskylä 2019. ISSN 2489-9003; 55, ISBN 978-951-39-7676-7 (PDF).

Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7676-7

Lisätietoja

Nodir Sanakulov

Kauppakorkeakoulu

sanakulov@gmail.com