Opiskelu-uutiset

”O­lem­me vai­kut­tava si­vis­ty­sy­li­opis­to”. Uu­det mis­sio ja vi­sio ovat val­miit

Yhteisöllisen työn tuloksena yliopistollamme on nyt uusi missio ja visio, jotka ohjaavat toimintaamme ja sen kehittämistä seuraavina vuosina. Yliopiston hallitus hyväksyi mission ja vision kokouksessaan 12.12.
”Olemme vaikuttava sivistysyliopisto”. Uudet missio ja visio ovat valmiit

Missio ”Olemme vaikuttava sivistysyliopisto” kiteyttää toiminta-ajatuksemme ja olemassaolomme syyn. Tavoitetilamme tulevaisuudessa eli visiomme on ”Olemme oppimisen, hyvinvoinnin ja luonnon perusilmiöiden aloilla yksi maailman johtavista tiedeyliopistoista sekä osaamisen ja kestävän yhteiskunnan uudistaja”. Yliopistomme arvot ovat avoimuus, luottamus, laatu ja eettisyys, jotka yliopistomme henkilöstö ja opiskelijat valitsivat tärkeimmiksi. 

Strategian keskiössä on osaava ja hyvinvoiva ihminen, mikä on myös strategiamme nimi. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa. Korkealaatuisella tutkimuksella ja koulutuksella lisäämme ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osaamista yhteiskunnassa. 

Stra­te­gia syn­tyi vuo­ro­pu­he­lus­sa 

Strategiaa on tehty tänä vuonna yhteisöllisesti henkilöstön ja opiskelijoiden sekä sidosryhmien kanssa. Alkuvuonna järjestetyn futurisaattorikierroksen aikana kerättiin yli 800 ideaa strategiatyöhön. Kesän ja syksyn aikana mission, vision ja arvojen kommentointiin osallistui noin 150 henkilöstön jäsentä ja opiskelijaa. 

–Strategiatyön aikana olemme saaneet yhteisöltämme suuren määrän syötteitä visiomme luomiseen mutta samalla myös huikeasti hyviä ideoita ja konkreettista palautetta arjen parantamiseen. Näitä emme tule jättämään hyödyntämättä, suurkiitos kaikille tästä, rehtori Keijo Hämäläinen sanoo.  

–On hienoa, että yliopiston uusi strategia luottaa sivistyksen voimaan. Sivistys on asioiden ja ilmiöiden kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Sivistys on osaamista ja oppineisuutta. Mutta sivistys on myös sydämen sivistystä: yliopisto on sitoutunut toimimaan entistä inhimillisemmän, suvaitsevaisemman ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan ja maailman puolesta, yliopistokollegion puheenjohtaja Mika Ojakangas sanoo. 

Ke­hit­tä­mis­oh­jel­mat oh­jaa­vat yli­opis­toa oi­ke­aan suun­taan 

Yliopiston toimintaa kehitetään uuden strategian ohjaamaan suuntaan viidessä kehittämisohjelmassa:  

Kehittämisohjelmia valmistellaan ohjausryhmissä (suluissa) ja niistä kootaan tietoa intranetiin, kun ohjelmat valmistuvat. Alkuvuoden 2018 aikana koko yliopistoyhteisöllä on mahdollisuus tulla tutustumaan ohjelmiin ja ideoimaan niiden sisältöä avoimiin tilaisuuksiin.  

Lisätietoa: 

Kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen jark­ko.pirk­ka­lai­nen@jyu.fi 040 737 3364 

uno.jyu.fi/fi/yliopisto/visio2030