Yliopiston uutiset

Innovaatioyksikkö on lisännyt Jyväskylän seudun kilpailukykyä ja eri alojen kiinnostusta teknologiaratkaisuihin

Päivälleen tasan vuosi sitten (11.12.2018) Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksen neljännessä kerroksessa avattiin IBM:n ja yliopiston yhteinen innovaatioyksikkö, jonka tarkoituksena on lisätä huipputeknologioiden hyödyntämisen osaamista ja tietoisuutta Jyväskylän seudulla. Ensimmäinen toimintavuosi on osoittanut sen, että toimintaa pitää jatkaa ja laajentaa entisestään.

Innovaatioyksikössä, joka toimii avoimena ympäristönä kaikille halukkaille, tehdään tutkimusta ja koulutusta muun muassa erilaisten tekoälyratkaisujen, kyberturvallisuuden, IoT:n, robotiikan ja lohkoketjuteknologioiden saralla. Innovaatiohubissa on töissä kaksi IBM:n työntekijää.

Hubissa on avoimet ovet ja kaikki ovat tervetulleita keskustelemaan esimerkiksi uusien teknologioiden hyödyntämisestä, tutkimuksesta, liikeideoista ja yhteistyömahdollisuuksista. Lisäksi innovaatiokeskuksessa järjestettiin vuoden aikana useista teknologiateemoista päiväohjelmia. Seminaarien tarkoituksena oli tuoda teknologia-alan osaajat yhteen ja tarjota esityksiä ajankohtaisista aiheista, sekä mahdollisuuden verkostoitua. Yliopiston, opiskelijoiden, paikallisten yritysten ja muiden organisaatioiden yhteistyönä onkin jo syntynyt paljon projekteja ja yhteistyötä. Seminaareja jatketaan ensi vuonna noin kuukausittain.

Jo pelkästään IBM Watson -tekoälyteknologiaan on tutustunut lähes 600 opiskelijaa, jotka osaavat hyödyntää sitä erilaisiin tarpeisiin. Opiskelijat työskentelevät ryhmissä ymmärtääkseen teknologian toimintaa, piirteitä ja sitä, miten ratkoa ongelmia teknologian avulla. Opiskelijat ovat rakentaneet muun muassa kuvantunnistussovelluksia, chatbotteja sekä IoT-verkon.

– IBM tarjoaa huipputeknologiaansa ja osaamistaan innovaatioyksikön käyttöön. Sen seurauksena Jyväskylän seudulle on saatu luotua uusia yritysverkostoja ja yhteistyötä. Innovaatioyksiköllä on konkreettista merkitystä seudun kilpailukyvylle ja uusien teknologiainnovaatioiden syntymiselle, kertoo Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan professori Pekka Neittaanmäki.

Kiinnostus ollut laajaa sekä seudun yritysten että opiskelijoiden keskuudessa

Tekoälyn vaikuttavuus on viimeisen vuoden aikana huomioitu myös muissa tiedekunnissa. Esimerkiksi syksyn tekoälyn peruskurssille ilmoittautui huimat 500 opiskelijaa. Opiskelijat eivät olleet pelkästään IT-tiedekunnasta eli kiinnostus tekoälyä kohtaan on laajaa ja koskettaa kaikenlaisia aloja.

Teknologiaratkaisut lisäävät tehokkuutta, kun ne hoitavat toistavia töitä tai töitä, jotka ovat aiemmin olleet aikaa vieviä. Näin ihmisiltä vapautuu aikaa tehdä esimerkiksi luovuutta tai erityisosaamista vaativia töitä entistä enemmän.

– On tärkeää saada opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua ja tehdä konkreettisesti töitä nykyaikaisten huipputeknologiaratkaisujen parissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin syvä osaaminen siirtyy opiskelijoiden valmistumisen jälkeen työelämään ja hyödyttää koko Suomen taloutta. Teknologia-alan osaajista kilpaillaan työmarkkinoilla ja heillä pitää olla todelliset valmiudet vastata työelämän haasteisiin, kertoo Neittaanmäki.

Vieraina kansainvälisiä yrityksiä ja Suomen hallituksen jäseniä

Innovaatioyksikön toiminta kiinnostaa myös yliopiston ulkopuolisia toimijoita. Toimintaan on vuoden aikana käynyt tutustumassa muun muassa lukuisia globaalisti ja kansainvälisesti toimivien yritysten edustajia, peruskoululaisia Jyväskylän seudulta sekä Suomen valtion johtoa. Muun muassa elinkeinoministeri Mika Lintilä vieraili innovaatioyksikössä syyskuussa. Lisäksi tutustujien joukossa on ollut kymmeniä startup-yrityksiä, joita on autettu eteenpäin tekoälyn ja muiden uusien teknologioiden osalta.

– Tähänastinen kokemus on osoittanut, että innovaatioyksikön toiminta on ollut erittäin hedelmällistä. Ensimmäisen toimintavuoden kokemukset ja aikaansaannokset osoittavat, että tämän tyyppiselle toiminnalle on tarvetta sekä akateemisessa, yhteiskunnallisessa että kaupallisessa mielessä. Aiomme jatkaa tätä hyvää työtä ja kasvattaa toimintaa entisestään, jotta mahdollisimman moni yritys pääsisi hyötymään innovaatioyksikön tarjoamista mahdollisuuksista, toteaa IBM Suomen yhteiskunta- ja yliopistosuhteiden johtaja Maarit Palo.

Lisätietoja

  • Professori Pekka Neittaanmäki, Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta, pekka.neittaanmaki@jyu.fi, puh. 040 550 7005
  • Yhteiskunta- ja yliopistosuhteiden johtaja Maarit Palo, IBM Suomi, maarit.palo@fi.ibm.com, puh. 040 5544 601