11.12.2018
Yliopiston uutiset

Jyväskylän yliopistoon 1,4 miljoonaa euroa Koneen Säätiöltä

Koneen Säätiö on myöntänyt syksyn 2018 apurahahaussa 26 miljoonaa euroa tieteen ja taiteen rohkeisiin avauksiin. Jyväskylän yliopistoon apurahoja myönnettiin yhteensä 10 kappaletta. Apurahojen yhteissumma on 1 374 730 euroa.

Apurahan avulla moni uusi rohkea tekijä ryhtyy rakentamaan nykyistä parempaan ymmärrykseen perustuvaa suhdetta ihmisen ja muiden lajien välille. Useissa hankkeissa etsitään ratkaisuja polttaviin ongelmiin, kuten ympäristökriisiin tai demokratian haasteisiin.

Yleisen apurahahaun yhteydessä järjestetty Elintärkeät naapurimme -teemahaku ohjasi pohtimaan, kykeneekö ihminen rakentamaan ohutta luontosuhdettaan nykyistä vahvemmaksi ja näin parantamaan kaikkien lajien tulevaisuutta maapallolla.

Tähän teemaan osui filosofian professori Miira Tuomisen johtama työryhmä, joka sai 513 200 euron apurahan hankkeeseen ”Ihmisen naapurit ja kumppanit: Muunlajisten eläinten luonne ja asema antiikin ja keskiajan filosofiassa, kirjallisuudessa ja kulttuuriperinteessä”.

Työryhmä tutkii toislajisten eläinten asemaa antiikin ja keskiajan kreikkalaisessa ja islamilaisessa filosofiassa, kirjallisuudessa ja kulttuuriperinteessä. Hanke haastaa käsityksiä siitä, miten ihmisen ja eläimen välinen suhde on mielletty ja miten niiden välinen vastakkainasettelu on syntynyt.

Jyväskylän yliopistosta rahoitusta saivat lisäksi:

Dosentti Atte Komonen ja työryhmä: ”Amppari pamppari, mene pois! Ampiaisten ja ihmisten yhteiselon dynamiikat”, 177 000 €.

Filosofian tohtori Arja Turunen: ”Yhdistys 9:n toiminta ja historia”, 130 630 €.

Tutkijatohtori Armi Mustosmäki: ”Valittavat äidit: affekti, moraali ja medikalisaation politiikka”, 127 000 €.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Jukka Ruokanen: ”Yhteisöllisen elämän sosiaalinen ja poliittinen ulottuvuus Johannes Althusiuksen filosofiassa”, 126 700 €

Tohtorikoulutettava Rukhsana Ali: “After the Taliban: The new role and scope of the Language/Linguistic Association in Pakistani Language Policy”, 119 200 €.

Kasvatustieteen maisteri Outi Ahonen: ”Karjalan kuurot evakot: viittomakielinen muistitietotutkimus”, 75 000 €.

Filosofian apulaisprofessori Andreea Smaranda Aldea: “Transcendental Phenomenology as Critique – Limits, Possibilities, and Beyond”, 39 000 €

Filosofian maisteri Eini Nieminen: ””Jos väkipakolla suojelette tämänkin nevan…” – Luonnonsuojelun ja suojelusuunnittelun haasteita ja ratkaisuja”, 37 500 €.

Tohtorikoulutettava Sonya Sahradyan: “Migrant NGO practitioners in Finland: Discourses on language, integration and employment”, 29 500 €.

Lisäksi yhteiskuntatieteiden tohtori, dosentti Mikko Jakonen sai 42 000 € osana Turun yliopiston dosentti Katve-Kaisa Kontturille ja työryhmälle myönnettyä rahoitusta. Jakonen kuuluu hankkeen "Taidetyö ja taloudet uudet muodot: Yksilöyrittäjyydestä kestäviin kollektiiveihin" työryhmään.

Syyskuussa järjestettyyn hakuun lähetettiin yhteensä 5 873 hakemusta. Apurahan sai 4,7 prosenttia hakijoista. Yhteensä Koneen Säätiö on rahoittanut tiedettä ja taidetta noin 28 miljoonalla eurolla vuonna 2018.


Lisätiedot:

Miira Tuominen
miira.k.tuominen@jyu.fi
040 805 4197

Tiedottaja Sari Laapotti
viestinta@jyu.fi
040 805 3578

Koneen Säätiön tiedote