12.12.2018
Yliopiston uutiset
Opiskelu-uutiset

Karjalan Sivistysseuran gradupalkinto Antti Makkoselle

Karjalan Sivistysseura julkisti 110-vuotisjuhliensa yhteydessä vuonna 2016 gradupalkinnon kiinnostavasta Karjalaa käsittelevästä opinnäytetyöstä. Palkinto jaetaan nyt vuonna 2018 toisen kerran koskien vuosina 2017 ja 2018 valmistuneita töitä.

Määräaikaan mennessä saapui neljä ehdotusta, jotka edustivat eri yliopistoja ja tieteenaloja sekä Suomesta että Venäjän Karjalasta. Kaikki opinnäytteet olivat korkeatasoisia tutkimuksia ja jokainen niistä valotti Karjalan kieltä ja kulttuuria sekä niissä tapahtuneita muutoksia mielenkiintoisella tavalla.

Erinomaisten ehdotusten joukosta Karjalan Sivistysseuran hallitus on päättänyt palkita Antti Makkosen Jyväskylän yliopiston kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelmassa tehdyn pro gradun ”Karjalan kuvia, siirtokarjalaisten jälkeläisten tulkintoja 2010-luvun Karjala-kuvastosta”.

Tutkimuksessa on kysytty siirtokarjalaisten jälkeläisiltä, mitä he näkevät Venäjän Karjalasta otetuissa valokuvissa ja millaisia tuntemuksia kuvat heissä herättävät. Tuntemuksiaan on kertonut monta sataa henkilöä. Työ käsittelee muuttuvaa Karjala-kuvaa, eli miten uudet sukupolvet kokevat Karjalan, ja tutkimus tuo siten karjalaisuuden käsittelyn nykypäivään.

Gradu käsittelee kysymyksiä siitä, mikä on Karjala ja ketkä ovat karjalaisia, ja se antaa myös hyvän katsauksen valokuvien käytöstä tutkimusaineistona. Laaja aineisto on onnistuttu kokoamaan yhteen sanapilviksi, missä korostuvat sanat, jotka vastaajille ovat yleisimmin tulleet kuvista mieleen.

Työn ansioita ovat karjalaisuuden käsitteen pohdinta, ajankohtaisuus ja kriittinenkin suhtautuminen karjalaisuuden ilmentymiin. Tekijän oma innovatiivisuus tutkimushankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa on ilmeinen. Tulokset nostavat, ehkä odotetustikin, esille nostalgisen Karjala-kuvan, eli vastaajien mielestä suomalaisuuden aika oli Karjalassa hyvä.

Tekijä käsittelee sopivan kriittisesti tutkimukseen osallistuneiden asenteita. Tekstissä kuuluu tekijän oma ääni ja, siirtokarjalaisten jälkeläisenä, henkilökohtainen sitoutuminen tutkimusaiheeseen. Tulosten tarkastelu on silti objektiivinen.


Lisätiedot:

Pekka Pamilo, palkintoraadin puheenjohtaja
toimisto (at) karjalansivistysseura.fi
050 505 5531

Eeva-Kaisa Linna, KSS, puheenjohtaja
puheenjohtaja (at) karjalansivistysseura.fi