Yliopiston uutiset

Katja Sorri on valittu Jyväskylän yliopiston henkilöstöjohtajaksi

Kauppatieteiden maisteri Katja Sorri on valittu Jyväskylän yliopiston henkilöstöjohtajaksi. Sorri siirtyy Jyväskylän yliopistoon Mediatalo Keskisuomalaisesta ja aloittaa uudessa tehtävässään 23.1.2019.

Sorri on valmistunut Jyväskylän yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi vuonna 1999. Lisäksi hän on opiskellut kotiyliopistossaan yhteisöviestintää, hankkinut ammatillisen opettajan pätevyyden ja suorittanut Markkinointi-instituutissa henkilöstöjohtajan pätevyyden vuonna 2018.

Keskisuomalaisessa Sorri työskenteli yhdeksän vuotta ja vastasi yhtiön HR-toiminnosta ja sisäisestä viestinnästä. Hänen tehtävänään oli tukea 22 liiketoimintayksikön johtoa ja konsernin yli 100 esimiestä. Tätä ennen hän toimi kahdeksan vuotta lehtorina Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Tiimiakatemiassa.

Yliopistoon siirtymisen Sorri näkee luontevana jatkumona työurallaan ja myös kasvun paikkana.

–Yliopiston henkilöstöjohtajan tehtävässä yhdistyy henkilökohtaisia periaatteitani. Olen innoissani siitä, että pääsen osaksi yhteiskunnallisesti merkityksellistä koulutus- ja tutkimusyhteisöä. Minulle on tärkeää olla työympäristössä, jossa voin vaikuttaa ja luoda merkitystä, Sorri sanoo.

Yliopiston uudessa strategiassa tulee painottumaan osaava ja hyvinvoiva ihminen. Yliopiston henkilöstöjohtajan tärkeimpänä tehtävänä on tukea strategian toteutumista kehittämällä yhteisöllistä, avointa ja kannustavaa toimintakulttuuria ja henkilöstöjohtamista.

–Tulevina vuosina haluamme todella panostaa henkilöstöömme ja opiskelijoihimme. Tässä työssä henkilöstöjohtajalla on iso rooli ja uskon, että Sorrin osaamisella ja kokemuksella pääsemme hyviin tuloksiin, sanoo rehtori Keijo Hämäläinen.

Henkilöstöjohtajan tehtäviin kuuluvat henkilöstösuunnittelu, rekrytointi sekä henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen. Hänellä on tärkeä rooli myös yliopiston työnantajakuvan kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Hr-johtaja tukee työssään sekä akateemista että tukipalveluiden henkilöstöä ja johtoa. Tehtävä on toistaiseksi voimassaoleva kuuden kuukauden koeajalla. 

Lisätietoja:

Katja Sorri 
+358 40 835 5929 

Talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä +358 50 591 9522, paivi.seppa@jyu.fi